1. STRONA GŁÓWNA
 2. O FIRMIE ▼
  1. Historia firmy
  2. Nasze cele
  3. Certyfikaty
  4. Władze
  5. Grupa Kapitałowa
 3. OFERTA ▼
  1. Budownictwo ogólne
  2. Budownictwo inżynieryjne
  3. Budownictwo paliwowe
  4. Budownictwo energetyczne
  5. Budownictwo komunikacyjne
  6. Inwestycje zagraniczne
 4. AKTUALNOŚCI ▼
  1. Aktualności
  2. Informacje prasowe
  3. Nagrody i wyróżnienia
 5. REALIZACJE
 6. PRACUJ Z NAMI ▼
  1. Ogłoszenia
  2. Studenci i praktykanci
 7. KONTAKT ▼
  1. Kontakt dla mediów
  2. Kontakt
OFERTA » Budownictwo inżynieryjne
 

Pion Budownictwa Inżynieryjnego oferuje kompleksowe usługi w zakresie:

  Budowa obiektów ochrony środowiska, w tym:
 • oczyszczalnie ścieków
 • stacje uzdatniania wody
 • sieci kanalizacyjne i wodociągowe
 • przepompownie ścieków
 • zbiorniki retencyjne
 • suszarnie i spalarnie osadów
 • budowa obiektów unieszkodliwiania odpadów
  Budowa obiektów hydrotechnicznych, w tym:
 • obiekty hydrotechniki morskiej (nabrzeża, pirsy, falochrony, mola)
 • obiekty inżynierii śródlądowej (elektrownie wodne, regulacje rzek, jazy, zbiorniki retencyjne)