1. HOMEPAGE
 2. ABOUT IDS-BUD ▼
  1. History of the Company
  2. Our goals
  3. Certificates
  4. Authorities
  5. Capital Group
 3. OFFER ▼
  1. General Construction
  2. Civil Engineering
  3. Fuel Engineering
  4. Power Engineering
  5. Transport Infrastructure
  6. Foreign Investments
 4. NEWS
 5. PROJECTS
 6. CONTACT
PROJECTS
2017-12-28
Budowa gazociągu Tworóg–Kędzierzyn DN 1000, MOP 8,4 MPa ok. 43,4 km wraz z obiektami towarzyszącymi
smallimg1smallimg2smallimg3left-baner

Tworóg-Kędzierzyn

 Grudzień 2017


 
tworog-kedzierzyn-baner
W dniu 28 grudnia 2017 r. firma IDS- BUD S.A. podpisała umowę na realizację zadania pn.: „Budowa gazociągu Tworóg–Kędzierzyn DN 1000, MOP 8,4 MPa ok. 43,4 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”.
 
Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
 
Cel inwestycji: Zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności przesyłu gazu ziemnego w rejon Opolszczyzny i Śląska, a w skali kraju zwiększenie zdolności przesyłowych i stopnia dywersyfikacji źródeł gazu ziemnego. Ponadto gazociąg relacji Tworóg – Kędzierzyn-Koźle stanowić będzie element Korytarza Gazowego Północ-Południe łączącego terminal LNG w Świnoujściu z planowanym terminalem LNG w Chorwacji.
 
Ogólny zakres zamówienia:
 • budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4MPa Tworóg – Kędzierzyn - Koźle wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym wykonanie 2 przekroczeń kanałów po ok. 750m każdy metodą bezwykopową w technologii HDD - całkowita długość gazociągu ok. 43,4 km,
 • budowa linii telemetrycznej światłowodowej wzdłuż projektowanego gazociągu z infrastrukturą podziemną i naziemną,
 • budowa 3 zespołów zaporowo upustowych i węzła gazowego o przepustowości Q=200 tys Nm3/h,
 • nagazowanie z włączeniem w istniejącą sieć,
 • uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie.
 
Termin realizacji: 25 miesięcy