Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w osiedlu Rycice w Dęblinie

smallimg1smallimg2smallimg3left-baner

Dęblin

 Marzec 2018


 
DĘBLIN-baner2

Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w osiedlu Rycice w Dęblinie

Data zawarcia umowy: 13.03.2018r.

Inwestor: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie

Generalny Wykonawca: Konsorcjum firm DIM Construction Sp. z o.o. – Lider oraz IDS-BUD S.A. – Partner

Zakres zadania obejmuje:

budowę  sieci  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjnej  wraz  z  rurociągiem  tłocznym  oraz pompowniami ścieków w osiedlu Rycice w Dęblinie, w tym w szczególności:

a) budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

b) budowę przykanalików grawitacyjnych

c)  budowę sieci kanalizacji tłocznej

d) budowę  studni  niewłazowych 

e) budowę studni włazowych

f)  budowę  studni  włazowych  rozprężnych 

g) budowę  studni  betonowych

h)  budowę pompowni ścieków

l)  zagospodarowanie i zasilenie terenu budowy.

Termin realizacji: 30.04.2019 r.

 
Realizacja: Informatikon