Władze

Zarząd

Andrzej Napierski Prezes Zarządu


Iwona Rudnikowska Wiceprezes Zarządu


Paweł Grünberg Członek Zarządu


Krzysztof Kilijański Członek Zarządu


Grzegorz Tomaszewski Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Marek Stefański Przewodniczący Rady


Dominika Stefańska Członek Rady


Marta Stefańska-Jackowicz Członek Rady


Sebastian Rudnikowski Członek Rady


Joanna Napierska Członek Rady

Realizacja: Informatikon