W związku z nieustannym rozwojem firmy poszukujemy pracowników do wsparcia realizacji naszych projektów na terenie całej Polski. Poszukujemy osób na różne stanowiska, dlatego nawet jeżeli żadna z zamieszczonych w tym momencie ofert nie wydaje się interesująca, prześlij nam swoje CV, a gdy będziemy mieli ofertę odpowiadającą Twoim kwalifikacjom, skontaktujemy się z Tobą.

Kandydatów do pracy w IDS-BUD S.A. prosimy o zapoznanie się z informacją dostępną pod linkiem tutaj >>>

  Inżynier Budowy

  Zadania: Nadzorowanie prac podwykonawców; Bieżące rozwiązywanie problemów realizacyjnych/technicznych/technologicznych realizowanych robót; Pomoc/tworzenie harmonogramów prac; Odbiory i rozliczanie prac podwykonawców...

  Czytaj więcej: Inżynier Budowy

  Kierownik Robót Elektrycznych

  WYMAGANIA: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;...

  Czytaj więcej: Kierownik Robót Elektrycznych

  Kierownik robót ogólnobudowlanych

  Wymagania: wykształcenie wyższe techniczne o profilu budowlanym; uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń...

  Czytaj więcej: Kierownik robót ogólnobudowlanych

  Kierownik Budowy/ robót sanitarnych

  Zakres obowiązków: nadzór nad procesem wykonania prac budowlanych; pełnienie funkcji Kierownika Budowy/ Robót zgodnie z prawem budowlanym; koordynacja wykonywanych robót budowlanych w podległym zakresie...

  Czytaj więcej: Kierownik Budowy/ robót sanitarnych

  Inżynier ds. realizacji produkcji

  Zakres obowiązków::

  analiza dokumentacji formalnej i technicznej prowadzonych inwestycji inżynieryjnych; opracowanie dokumentacji spełniającej formalne wymagania dot. nowo pozyskanych kontraktów; ; opracowanie harmonogramów; opracowanie planów płatności [...]

  Czytaj więcej: Inżynier ds. realizacji produkcji

  Inżynier Budowy

  Zadania: Nadzorowanie prac podwykonawców; Bieżące rozwiązywanie problemów realizacyjnych/technicznych/technologicznych realizowanych robót; Pomoc/tworzenie harmonogramów prac; Odbiory i rozliczanie prac podwykonawców...

  Czytaj więcej: Inżynier Budowy

  Koordynator Działu Serwisu Gwarancyjnego - branża budowlana

  Zadania: Diagnozowanie przyczyn powstania wad i usterek; Opracowywanie zgłoszeń wad do podwykonawców odpowiedzialnych za zakres robót w którym ujawniono wadę; Monitorowanie skutecznego usunięcia wad; Prowadzenie korespondencji dotyczącej zgłaszanych wad z Zamawiającym/Użytkownikiem ...

  Czytaj więcej: Koordynator Działu Serwisu Gwarancyjnego - branża budowlana

  Kierownik Budowy/ Robót - Obiekty Ochrony Środowiska

  Wymagania:

  ukończone studia wyższe inżynierskie; uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń lub instalacyjnej; doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami na stanowisku co najmniej Kierownika Robót, w tym pełnienie funkcji technicznej przy pracach budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków [...]

  Czytaj więcej: Kierownik Budowy/ Robót - Obiekty Ochrony Środowiska

  Kierownik Robót Elektrycznych

  WYMAGANIA: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (w przypadku gdy dana osoba posiada uprawnienia budowlane wydane na podstawie innej podstawy prawnej niż aktualnie obowiązująca...

  Czytaj więcej: Kierownik Robót Elektrycznych

  Kierownik robót ogólnobudowlanych

  Wymagania: wykształcenie wyższe techniczne o profilu budowlanym; uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym, w zakresie kierowania co najmniej jedną budowa podziemnego kubaturowego obiektu budowlanego o kubaturze co najmniej 300m3...

  Czytaj więcej: Kierownik robót ogólnobudowlanych

Więcej artykułów…

 1. Asystentka biura budowy
 2. Operator Koparki
 3. Kierownik Budowy / robót sanitarnych
 4. Inżynier Budowy
Realizacja: Informatikon