W związku z nieustannym rozwojem firmy poszukujemy pracowników do wsparcia realizacji naszych projektów na terenie całej Polski. Poszukujemy osób na różne stanowiska, dlatego nawet jeżeli żadna z zamieszczonych w tym momencie ofert nie wydaje się interesująca, prześlij nam swoje CV, a gdy będziemy mieli ofertę odpowiadającą Twoim kwalifikacjom, skontaktujemy się z Tobą.

  Inżynier ds. Ofertowania

  Zadania: Przygotowywanie przedmiarów robót na podstawie dokumentacji; Przygotowywanie i wysyłanie zapytań ofertowych do podwykonawców i poddostawców; Udział w negocjacjach z podwykonawcą/poddostawcą; Analizowanie i porównywanie ofert potencjalnych podwykonawców ...

  Czytaj więcej: Inżynier ds. Ofertowania

  Koordynator Działu Serwisu Gwarancyjnego - branża budowlana

  Zadania: Diagnozowanie przyczyn powstania wad i usterek; Opracowywanie zgłoszeń wad do podwykonawców odpowiedzialnych za zakres robót w którym ujawniono wadę; Monitorowanie skutecznego usunięcia wad; Prowadzenie korespondencji dotyczącej zgłaszanych wad z Zamawiającym/Użytkownikiem ...

  Czytaj więcej: Koordynator Działu Serwisu Gwarancyjnego - branża budowlana

  Asystentka biura budowy

  Opis stanowiska: Zarządzanie kalendarzem, organizacja spotkań; Przygotowywanie i wysyłanie faksów, przesyłek pocztowych itp.; Inne bieżące sprawy administracyjne; Obsługa telefoniczna i bezpośrednia klientów firmy

  Czytaj więcej: Asystentka biura budowy

  Inżynier Budowy

  Lokalizacja: Warszawa. Zadania: Prowadzenie oraz nadzorowanie robót pracowników własnych; Nadzorowanie prac podwykonawców; Bieżące rozwiązywanie problemów realizacyjnych/technicznych/technologicznych realizowanych robót; Tworzenie harmonogramów prac

  Czytaj więcej: Inżynier Budowy

  Kierownik Robót

  Lokalizacja: Warszawa. Zakres obowiązków: bezpośredni nadzór nad realizacją robót budowlanych; koordynacja robót realizowanych przez podwykonawców; zarządzanie zespołem realizacyjnym; kontakty z organami administracji, nadzorem budowlanym i gestorami mediów ...

  Czytaj więcej: Kierownik Robót

  Inżynier ds. realizacji produkcji

  Zakres obowiązków::

  analiza dokumentacji formalnej i technicznej prowadzonych inwestycji inżynieryjnych; opracowanie dokumentacji spełniającej formalne wymagania dot. nowo pozyskanych kontraktów; ; opracowanie harmonogramów; opracowanie planów płatności [...]

  Czytaj więcej: Inżynier ds. realizacji produkcji

  Kierownik Budowy/ Robót - Obiekty Ochrony Środowiska

  Wymagania:

  ukończone studia wyższe inżynierskie; uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń lub instalacyjnej; doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami na stanowisku co najmniej Kierownika Robót, w tym pełnienie funkcji technicznej przy pracach budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków [...]

  Czytaj więcej: Kierownik Budowy/ Robót - Obiekty Ochrony Środowiska

  Operator Koparki

  Wymagania:

  Uprawnienia do obsługi koparki I kl., bez ograniczeń, Dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole, Komunikatywność, Sumienność, samodzielność oraz dokładność w wykonywaniu obowiązków, Mile widziane doświadczenie przy realizacji inwestycji liniowych. [...]

  Czytaj więcej: Operator Koparki

  Pracownik Magazynu

  Wymagania:

  Uprawnienia do obsługi wózka widłowego, Uprawnienia hakowego, Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, Komunikatywność, Sumienność, samodzielność oraz dokładność w wykonywaniu obowiązków, Mile widziane doświadczenie przy realizacji inwestycji liniowych [...]

  Czytaj więcej: Pracownik Magazynu

  Kierownik Robót Elektrycznych

  Wymagania:

  Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (w przypadku gdy dana osoba posiada uprawnienia budowlane wydane na podstawie innej podstawy prawnej niż aktualnie obowiązująca [...]

  Czytaj więcej: Kierownik Robót Elektrycznych

Więcej artykułów…

 1. Kierownik Robót Spawalniczych
 2. Koordynator/Inspektor (specjalista) ds. BHP
 3. Inżynier Budowy- Katowice
 4. Specjalista ds. ofertowania- Katowice
Realizacja: Informatikon