left1 left2 left3 left4

MOST PONIATOWSKIEGO

Warszawa


Przebudowa ul. Wybrzeże Szczecińskie na odc. od Mostu Poniatowskiego do wiaduktu kolejowego
glowne
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ul. Wybrzeże Szczecińskie na odc. od Mostu Poniatowskiego do wiaduktu kolejowego, który obejmuje: branżę drogową; branżę sanitarną: odwodnienie ulicy, kasowanie odcinka sieci wody pitnej DN 100 w rejonie Mostu Poniatowskiego; branżę elektryczną: zabezpieczenie kabli energetycznych krzyżujących się z projektowaną przebudową jezdni, przebudowa sygnalizacji świetlnej i budowa sygnalizacji świetlnej, przebudowa oświetlenia; branżę zieleni: roboty związane z gospodarką zieleni; stałą organizację ruchu. Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Realizacja: Informatikon