left1 left2 left3 left4

PLATINUM HOSPITALS

Warszawa


Szpital Platinum Hospitals Warszawa przy ul. Goszczyńskiego 1 (Dawny szpital Sióstr Elżbietanek)
glowne
Budowę Szpitala „Platinum Hospitals” przebiegającą w ramach rewitalizacji dawnego Szpitala Sióstr Elżbietanek przewiduje się do realizacji 2-etapowej. W pierwszym etapie zostanie przekazana do użytkowania przebudowana część istniejąca zawierająca głównie funkcje medyczne oraz rozbudowana część nowa na kondygnacjach podziemnych ( poziom -1 oraz -2 ) , zawierająca garaże wielostanowiskowe, zaplecze techniczne i gospodarcze szpitala. Po zrealizowaniu pierwszego etapu powstanie organizm samodzielny i kompletny w zakresie medycznym, gospodarczym i technicznym (w tym niezbędne rezerwy dla drugiego etapu). Powierzchnia całkowita przebudowy wynosi ponad 10 tys. m2. Oddanie budynku- III kwartał 2011r. Drugi etap realizacji będzie dopełnieniem funkcji medycznych i szkoleniowych.
Realizacja: Informatikon