cezamat2awide cezamat2bwide cezamat4awide cezamat4bwide

LABORATORIUM

Warszawa

28 styczeń 2014

Budowa Laboratorium Centralnego wraz z dostawą elementów wyposażenia, a także dostawą, instalacją i uruchomieniem aparatury naukowo - badawczej w ramach prawa opcji
cezamat3

IDS-BUD S.A. podpisał 28 stycznia 2014r. umowę na budowę Laboratorium Centralnego CEZAMAT wraz z dostawą elementów wyposażenia, a także dostawą, instalacją i uruchomieniem aparatury naukowo - badawczej w ramach prawa opcji.

Laboratorium Centralne Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii jest największą inwestycją w obszarze wysokich technologii w historii Polski, która również na świecie ma swój unikatowy wymiar. Powstanie tego nowoczesnego superlaboratorium, zlokalizowanego przy ulicy Poleczki 19 w Warszawie, jest wynikiem projektu realizowanego przez konsorcjum ośmiu renomowanych warszawskich ośrodków naukowych, w tym czterech instytutów Polskiej Akademii Nauk.

Planowana inwestycja stanowi krok milowy ku wzmacnianiu konkurencyjność polskiej gospodarki i zmniejszaniu luki technologicznej między Polską, a krajami wysokorozwiniętymi. Jest również przyczółkiem do tworzenia płaszczyzn współpracy nauki z biznesem, poprzez wspólne upowszechnianie i wdrażanie technologii jutra.

Budowa obejmuje trzy budynki: technologiczny, administracyjny (połączone kładką nadziemną) oraz parking naziemny, a także infrastrukturę techniczną.

Ten wyjątkowy kompleks badawczy służący prowadzeniu interdyscyplinarnych badań nad przyszłościowymi materiałami i technologiami będzie wyposażonych w nowoczesną aparaturę służącą badaniom m.in.„w skali nano", czyli jednej miliardowej metra, z pogranicza fizyki, chemii, biologii i inżynierii materiałowej. Jego „sercem" są tzw. clean-roomy — pomieszczenia oczyszczane przez bardzo wydajne filtry. W zależności od potrzeb będą to laboratoria o różnej klasie czystości technologicznej lub laboratoria o szczególnie wysokiej odporności na drgania czy promieniowanie elektromagnetyczne. Clean-roomy nie tylko będą charakteryzowały się wysoką klasą czystości powietrza (10, 100 lub 1 000 wg. standardów US FED STD 209E), ale także zostaną wyposażone w niezbędne media technologiczne (ultraczyste, również ciekłe gazy, woda dejonizowana itd.).

Centralne laboratorium badawcze będzie wyposażone w linie technologiczne składające się z pięciu platform aparaturowych:

  • Platforma modelowania i symulacji
  • Platforma technologii struktur, przyrządów i układów
  • Platforma wytwarzania materiałów
  • Platforma biotechnologii
  • Platforma diagnostyki i charakteryzacji materiałów, struktur, przyrządów i układów

Laboratorium Centralne CEZAMAT w liczbach:

  • Powierzchnia budynku laboratorium: 21 801,59 m2
  • Powierzchnia budynku administracyjnego: 6 444 m2
  • Powierzchnia parkingu: 4 405,50 m2

Realizacja: Informatikon