1. STRONA GŁÓWNA
 2. O FIRMIE ▼
  1. Historia firmy
  2. Nasze cele
  3. Certyfikaty
  4. Władze
  5. Grupa Kapitałowa
 3. OFERTA ▼
  1. Budownictwo ogólne
  2. Budownictwo inżynieryjne
  3. Budownictwo paliwowe
  4. Budownictwo energetyczne
  5. Budownictwo komunikacyjne
  6. Inwestycje zagraniczne
 4. AKTUALNOŚCI ▼
  1. Aktualności
  2. Informacje prasowe
  3. Nagrody i wyróżnienia
 5. REALIZACJE
 6. PRACUJ Z NAMI ▼
  1. Ogłoszenia
  2. Studenci i praktykanci
 7. KONTAKT ▼
  1. Kontakt dla mediów
  2. Kontakt
AKTUALNOŚCI
2015-10-21
IDS-BUD rozbuduje Szpital WIM na Szaserów
smallimg1 smallimg2 smallimg3 smallimg4

SZPITAL WIM

Warszawa

październik 2015

Rozbudowa Szpital WIM na Szaserów
wim
IDS-BUD S.A. 20 października 2015 r. podpisał kontrakt na Budowę budynku Radioterapii dla potrzeb Kliniki Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego.
 
Zamawiającym jest Wojskowy Instytut Medyczny z siedzibą w Warszawie. Projektowany budynek Radioterapii znajdować się będzie w Warszawie, przy ul. Szaserów 128, na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego. Teren pod planowaną inwestycję od północy jest ograniczony drogą wewnętrzną prowadzącą do bramy przy ul. Chrzanowskiego, od wschodu drogą wewnętrzną prowadzącą wzdłuż wschodniej ściany budynku nr 32, od południa ścianą szczytową budynku nr 32, a od zachodu drogą wewnętrzną prowadzącą wzdłuż zachodniej ściany budynku nr 32, a budynkiem nr 1.
 
Obiekt ten stanowi kontynuację rozbudowy Szpitala WIM, tym samym w sposób naturalny jest połączony z pozostałymi oddziałami szpitala, został zaprojektowany jako dwu bryłowy w części wyższej zlokalizowano część medyczną z oddziałami łóżkowymi natomiast w części niższej (mniejszej) zlokalizowano część dydaktyczno- szkoleniowo- naukową. Zarówno sam kształt bryły jak i dobór preferowanych materiałów są zgodne z obowiązującymi trendami w architekturze i mają podkreślić rangę i charakter projektowanego oddziału przyjaznego dla pacjentów.
 
W projektowanym obiekcie planuje się następujące działy:
 
1. KONDYGNACJA -1
 • Zakład Radioterapii, w tym m.in. trzy pomieszczenia akceleratora (bunkry) ze sterownią i przebieralniami pacjenta, pomieszczenie symulatora, pracownia CT z zapleczem, pracownia brachyterapii z zapleczem przygotowawczym, modelarnia z zapleczem
 
Rzut bunkrów:
wim-rzut1
 
 
Przekrój przez bunkry:
wim-rzut2
 
2. KONDYGNACJA 0
 • Izba przyjęć planowych
 • Chemioterapia dzienna
 • Część ambulatoryjna
 
3. KONDYGNACJA +1
 • Oddział łóżkowy - oddział onkologiczny 35 + 4 – łóżkowy pokój wzmożonego nadzoru
 
4. KONDYGNACJA +2
 • Oddział łóżkowy - oddział onkologiczny 35 + 4 – łóżkowy pokój wzmożonego nadzoru
 
5. KONDYGNACJA +3
 • Zakład Onkologii Molekularnej oraz Laboratorium Zakładu Prewencji Nowotworów
 
W ramach działalności zakładu przewidziano usługi medyczne z w zakresie: radioterapii, diagnostyki obrazowej i hospitalizacji.
 
Termin realizacji: 18 miesięcy