1. STRONA GŁÓWNA
 2. O FIRMIE ▼
  1. Historia firmy
  2. Nasze cele
  3. Certyfikaty
  4. Władze
  5. Grupa Kapitałowa
 3. OFERTA ▼
  1. Budownictwo ogólne
  2. Budownictwo inżynieryjne
  3. Budownictwo paliwowe
  4. Budownictwo energetyczne
  5. Budownictwo komunikacyjne
  6. Inwestycje zagraniczne
 4. AKTUALNOŚCI ▼
  1. Aktualności
  2. Informacje prasowe
  3. Nagrody i wyróżnienia
 5. REALIZACJE
 6. PRACUJ Z NAMI ▼
  1. Ogłoszenia
  2. Studenci i praktykanci
 7. KONTAKT ▼
  1. Kontakt dla mediów
  2. Kontakt
AKTUALNOŚCI
2015-11-05
Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna
smallimg1 smallimg2 smallimg3 smallimg4

LINIA 400kV

Mikułowa – Czarna

październik 2015

Budowa linii 400 kV Mikułowa – Czarna
mikulowa
W dniu 23.10.2015 r. została podpisana umowa na budowę linii 400 kV Mikułowa – Czarna.
 
Zamawiającym są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
 
Wykonawcą jest Konsorcjum w składzie:
IDS Energetyka Sp. z o.o. (spółka należąca do IDS-BUD S.A.) - Lider
ENPROM HVL Sp. z o.o. (spółka należąca do ENPROM Sp. z o.o.) - Partner
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie metodą kompleksową: dwutorowego napowietrznego odcinka linii elektroenergetycznej 400 kV od SE Mikułowa w kierunku SE Czarna oraz SE Pasikurowice (od SE Mikułowa do słupa 234), modernizacji jednotorowego odcinka istniejącej linii 400 kV Mikułowa – Czarna pomiędzy słupami 234 a SE Czarna, traktu światłowodowego pomiędzy SE Mikułowa a SE Czarna oraz części traktu światłowodowego pomiędzy SE Mikułowa a SE Pasikurowice.
 
Trasa linii obejmuje tereny gmin: Sulików, Siekierczyn, Lubań, m. Lubań, Nowogrodziec, Lwówek Śląski, Pielgrzymka, Zagrodno, Złotoryja, Krotoszyce, Legnickie Pole, Ruja, Prochowice, Ścinawa, Lubin.
Szacowana długość budowanego odcinka linii dwutorowej wynosi ok. 99,9 km.
 
Na rysunku poniżej przedstawiono fragment Krajowego Systemu Przesyłowego objętego przedsięwzięciem inwestycyjnym:
ksp
 
Zakres zamówienia:
 1. Prowadzenie działań z zakresu komunikacji społecznej przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
 2. Uzyskanie na rzecz Zamawiającego prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.
 3. Uzyskanie wszystkich pozwoleń i decyzji wymaganych prawem.
 4. Pozyskanie na rzecz Zamawiającego służebności przesyłu bez ograniczenia czasowego dla nowobudowanej linii 400 kV.
 5. Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej i uzyskanie opinii Zamawiającego.
 6. Przebudowa obiektów kolidujących z projektowaną linią.
 7. Demontaż linii 400 kV Mikułowa – Czarna na odcinku ok. 96 km od SE Mikułowa do istniejącego słupa nr 234 włącznie.
 8. Dostawa, magazynowanie i transport na plac budowy niezbędnych materiałów do budowy linii.
 9. Budowę linii dwutorowej od bramek liniowych pól nr 6 i 11 w SE Mikułowa do nowego słupa nr 234.
 10. Dostosowanie odcinka linii od słupa nr 234 do SE Czarna do temperatury pracy przewodów fazowych +80°C poprzez regulację zwisów w sekcji 241-243.
 11. Montaż dwóch przewodów odgromowych typu OPGW 48J na całej długości nowobudowanej linii 400 kV.
 12. Wprowadzenie traktów światłowodowych na przełącznice w stacjach Mikułowa i Czarna.
 13. Przeprowadzenie prób i badań odbiorczych.
 14. Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
 15. Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia użytkowania linii.
 
Termin wykonania zamówienia: 72 miesiące liczone od daty podpisania umowy.