1. STRONA GŁÓWNA
 2. O FIRMIE ▼
  1. Historia firmy
  2. Nasze cele
  3. Certyfikaty
  4. Władze
  5. Grupa Kapitałowa
 3. OFERTA ▼
  1. Budownictwo ogólne
  2. Budownictwo inżynieryjne
  3. Budownictwo paliwowe
  4. Budownictwo energetyczne
  5. Budownictwo komunikacyjne
  6. Inwestycje zagraniczne
 4. AKTUALNOŚCI ▼
  1. Aktualności
  2. Informacje prasowe
  3. Nagrody i wyróżnienia
 5. REALIZACJE
 6. PRACUJ Z NAMI ▼
  1. Ogłoszenia
  2. Studenci i praktykanci
 7. KONTAKT ▼
  1. Kontakt dla mediów
  2. Kontakt
AKTUALNOŚCI
2017-12-11
Instalacja suszarni osadów ściekowych w powiązaniu technologicznym oczyszczalni ścieków w Tarnobrzegu
Tarnobrzeg

 Grudzień 2017

 

 
zdjecieW dniu 11 grudnia 2017 r. IDS-BUD S.A. podpisał umowę na realizację kontraktu pn. „Instalacja suszarni osadów ściekowych w powiązaniu technologicznym oczyszczalni ścieków w Tarnobrzegu”.
 
Zamawiającym są: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.
 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie kompletnej suszarni osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Tarnobrzegu, wraz z konieczną modernizacją oczyszczalni dla możliwości wybudowania instalacji suszarni osadów.
 
Zakres robót:
 
1. Modernizacja obiektów części mechanicznej oczyszczalni.
2. Modernizacja obiektów biologicznej części oczyszczalni.
3. Modernizacja i rozbudowa obiektów części osadowej oczyszczalni.
4. Modernizacja i rozbudowa obiektów gospodarki biogazem.
5. Modernizacja wiaty magazynowej osadu.
6. Modernizacja i rozbudowa systemów: elektroenergetycznego, AKPiA, ciepłowniczego.
7. Remont nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenie placu wokół zbiornika biogazu.
8. Remont i rozbudowa pomieszczeń sanitarnych.
9. Zagospodarowanie terenów zielonych oraz wykonanie elementów zagospodarowania terenu.
 
Termin realizacji: 30.04.2020 r.