1. STRONA GŁÓWNA
 2. O FIRMIE ▼
  1. Historia firmy
  2. Nasze cele
  3. Certyfikaty
  4. Władze
  5. Grupa Kapitałowa
 3. OFERTA ▼
  1. Budownictwo ogólne
  2. Budownictwo inżynieryjne
  3. Budownictwo paliwowe
  4. Budownictwo energetyczne
  5. Budownictwo komunikacyjne
  6. Inwestycje zagraniczne
 4. AKTUALNOŚCI ▼
  1. Aktualności
  2. Informacje prasowe
  3. Nagrody i wyróżnienia
 5. REALIZACJE
 6. PRACUJ Z NAMI ▼
  1. Ogłoszenia
  2. Studenci i praktykanci
 7. KONTAKT ▼
  1. Kontakt dla mediów
  2. Kontakt
AKTUALNOŚCI
2019-03-08
IDS-BUD S.A. realizuje inwestycję „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w Warszawie – etap I”
smallimg1smallimg2smallimg3left-baner

Warszawa

 Marzec 2019


 
gilarska-baner
gilarska-fot1IDS-BUD S.A. 8 marca 2019 r. podpisał kontrakt na „Budowę zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Gilarskiej – etap I”.
 
Swoje podpisy pod umową, w obecności prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, złożył Prezes spółki IDS-BUD S.A. Andrzej Napierski oraz Dyrektor Pionu Budownictwa Ogólnego IDS-BUD S.A. Marek Matwiszyn.
 
Inwestorem jest Urząd m. st. Warszawy Wydział, Inwestycji, Dzielnica Targówek.
Projektantem jest AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA, arch. Agnieszka Urszula Duda.
 
gilarska-fot2Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa szkoły przy ul. Gilarskiej w Warszawie wraz z przyłączami i instalacjami: energetyczną, elektryczną, teletechniczną, wodociągową, kanalizacyjną, oraz pracami związanymi z zagospodarowaniem terenu: drogami wewnętrznymi, miejscami parkingowymi, ciągami pieszymi, obiektami małej architektury, oświetleniem terenu i zielenią.
Zespół szkolno –przedszkolny przewidziano dla 825 dzieci, w tym szkoła dla 600 uczniów, z podziałem na dzieci młodsze – klasy I-III (225 uczniów) i dzieci starsze – klasy IV – VIII (375 uczniów).
Budynek szkoły został zaprojektowany jest jako dwu kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony.
W kolejnych etapach inwestycji, które nie stanowią przedmiotu niniejszego zamówienia, planowana jest budowa przedszkola oraz hali sportowej.
 
Obiekt w liczbach ( dla etapu I ):
 • POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m²]: 8 654,70
 • POWIERZCHNIA CAŁKOWITA PC [m²]: 11 337,31
 • POWIERZCHNIA DZIAŁKI DLA ETAPÓW I, II, III [m²]: 20 140,00
 • KUBATURA BRUTTO BUDYNKU [m³]: 41 552,54
 
Termin zakończenia robót budowlanych: 01.07.2020 r.
Termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie: 31.08.2020 r.