1. STRONA GŁÓWNA
 2. O FIRMIE ▼
  1. Historia firmy
  2. Nasze cele
  3. Certyfikaty
  4. Władze
  5. Grupa Kapitałowa
 3. OFERTA ▼
  1. Budownictwo ogólne
  2. Budownictwo inżynieryjne
  3. Budownictwo paliwowe
  4. Budownictwo energetyczne
  5. Budownictwo komunikacyjne
  6. Inwestycje zagraniczne
 4. AKTUALNOŚCI ▼
  1. Aktualności
  2. Informacje prasowe
  3. Nagrody i wyróżnienia
 5. REALIZACJE
 6. PRACUJ Z NAMI ▼
  1. Ogłoszenia
  2. Studenci i praktykanci
 7. KONTAKT ▼
  1. Kontakt dla mediów
  2. Kontakt
AKTUALNOŚCI
2013-04-25
IDS-BUD wybuduje stację termicznej utylizacji osadów w Ciechanowie

OCZYSZCZA-
LNIA ŚCIEKÓW
CIECHANÓW

Ciechanów

kwiecień 2013

Budowa stacji termicznej utylizacji osadów ściekowych wraz z gospodarką cieplną i modernizacją obiektów towarzyszących

IDS-BUD S.A. dnia 24.04.2013 podpisał umowę na „Budowę stacji termicznej utylizacji osadów ściekowych wraz z gospodarką cieplną i modernizacją obiektów towarzyszących w Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowie.” Zamawiającym jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji W Ciechanowie Sp. z o.o. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i montażowych. Inwestycja jest częścią projektu pod nazwą "Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanowa - I Etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Spodziewanym efektem ekologicznym po realizacji inwestycji będzie:
 • odwodnienie i wysuszenie ok. 14 tys. t/r osadów pościekowych pozwalające na współspalanie lub spalanie osadów poza oczyszczalnią;
 • poprawa procesu fermentacji osadów powodująca wzrost produkcji biogazu;
 • wykorzystanie wytworzonego biogazu dla produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej poprzez zastosowanie agregatu kogeneracyjnego;
 • wytworzenie „zielonej” energii elektrycznej w ilości ok. 12 000kWh/d;
 • dostosowanie istniejących obiektów do współpracy z projektowaną instalacją termicznej utylizacji osadów;
 • zmniejszenie zużycia wody pitnej na cele technologiczne;
 • poprawa standardu technicznego oczyszczalni;
 • zwiększenie elastyczności pracy oczyszczalni.
Termin realizacji: Listopad 2015 rok.