1. STRONA GŁÓWNA
 2. O FIRMIE ▼
  1. Historia firmy
  2. Nasze cele
  3. Certyfikaty
  4. Władze
  5. Grupa Kapitałowa
 3. OFERTA ▼
  1. Budownictwo ogólne
  2. Budownictwo inżynieryjne
  3. Budownictwo paliwowe
  4. Budownictwo energetyczne
  5. Budownictwo komunikacyjne
  6. Inwestycje zagraniczne
 4. AKTUALNOŚCI ▼
  1. Aktualności
  2. Informacje prasowe
  3. Nagrody i wyróżnienia
 5. REALIZACJE
 6. PRACUJ Z NAMI ▼
  1. Ogłoszenia
  2. Studenci i praktykanci
 7. KONTAKT ▼
  1. Kontakt dla mediów
  2. Kontakt
AKTUALNOŚCI
2013-04-30
IDS-BUD rozbuduje Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA

Zabrze

kwiecień 2013

Utworzenie ogólnopolskiego centrum kliniczno-naukowego transplantacji płuc i serca

IDS-BUD S.A. dnia 29.04.2013 podpisał umowę na „Rozbudowę Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu (moduł C) – utworzenie ogólnopolskiego centrum kliniczno-naukowego transplantacji płuc i serca oraz leczenia mukowiscydozy u dorosłych i dzieci wraz z budową parkingów dla modułu B oraz modułu C Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu”.

Zamawiającym jest Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Inwestycja stanowi medyczne i logistyczne uzupełnienie koncepcji stworzenia w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu interdyscyplinarnego centrum leczenia stanów zagrożenia życia w chorobach serca, płuc i naczyń.

Projekt przewiduje utworzenie specjalnie izolowanego pododdziału leczenia mukowiscydozy u dorosłych i dzieci, a także kompleksu pracowni naukowych. Ponadto rozbudowane zostaną:

 • oddział transplantacji,
 • oddział kardiochirurgii,
 • oddział intensywnej opieki pooperacyjnej,
 • bank krwi i pracownia serologii transfuzjologicznej,
 • pracownia diagnostyki obrazowej,
 • pracownia inwazyjnej diagnostyki i leczenia chorób płuc
 • centralna sterylizatornia

Projektowany budynek będzie pięciokondygnacyjnym obiektem o powierzchni użytkowej – około 8,5 tys. m2. Na poziomie III kondygnacji przewiduje się połączenie z istniejącym budynkiem B. Równocześnie poszczególne oddziały/pracownie zostaną w ramach projektu kompleksowo doposażone w niezbędną aparaturę medyczną.

Termin realizacji: 21 miesięcy