1. STRONA GŁÓWNA
 2. O FIRMIE ▼
  1. Historia firmy
  2. Nasze cele
  3. Certyfikaty
  4. Władze
  5. Grupa Kapitałowa
 3. OFERTA ▼
  1. Budownictwo ogólne
  2. Budownictwo inżynieryjne
  3. Budownictwo paliwowe
  4. Budownictwo energetyczne
  5. Budownictwo komunikacyjne
  6. Inwestycje zagraniczne
 4. AKTUALNOŚCI ▼
  1. Aktualności
  2. Informacje prasowe
  3. Nagrody i wyróżnienia
 5. REALIZACJE
 6. PRACUJ Z NAMI ▼
  1. Ogłoszenia
  2. Studenci i praktykanci
 7. KONTAKT ▼
  1. Kontakt dla mediów
  2. Kontakt
AKTUALNOŚCI
2013-06-25
IDS-BUD S.A. zrealizuje budowę linii 400kV Ełk Bis – granica RP
small-left-1 small-left-2 small-left-3 small-left-4

Linia 400 kV Ełk Bis – Granica RP

Polska, Litwa

czerwiec 2013

Dwutorowa linia elektroenergetyczna 400 kV pomiędzy stacją Ełk Bis na terenie Polski a stacją Alytus na terenie Litwy
400kv-big

IDS-BUD S.A. 25 czerwca 2013 r. podpisał umowę na realizację zamówienia pn. „Budowa linii 400 kV Ełk Bis – Granica RP.”

Zamawiający:

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna.
ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna

 

Wykonawca:
konsorcjum w składzie:

 • IDS-BUD S.A. - Lider Konsorcjum

ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

 • ENPROM Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum

ul. Nowogrodzka 50 lok 515, 00-695 Warszawa

 

Opis zamówienia:

Operatorzy systemów przesyłowych Polski i Litwy zamierzają wybudować dwutorową linię elektroenergetyczną 400 kV pomiędzy stacją Ełk Bis na terenie Polski a stacją Alytus na terenie Litwy.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu wykonawczego i wybudowanie dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV pomiędzy stacją elektroenergetyczną Ełk Bis a granica RP wraz z przęsłem granicznym. Linia będzie wyposażona w 2 przewody odgromowe skojarzone z włóknami światłowodowymi typu OPGW.

Szacowana długość linii 400 kV Ełk Bis - Alytus wynosi 160 km, z czego około 111,7 km znajduje się po stronie polskiej. Na poniższym rysunku przedstawiono projektowaną linię 400 kV Ełk – granica RP na tle fragmentu planu sieci elektroenergetycznej NN Polski.

W zakres zamówienia wchodzi:

 1. Prowadzenie działań z zakresu komunikacji społecznej przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia,
 2. Opracowanie projektu wykonawczego budowy Linii i uzyskanie opinii Zamawiającego,
 3. Zakup, magazynowanie i transport na plac budowy niezbędnych materiałów do budowy linii
  i przebudowy obiektów kolidujących z Linią,
 4. Budowa Linii wraz z traktami światłowodowymi,
 5. Przebudowa obiektów kolidujących z Linią,
 6. Wykonanie przęsła granicznego pomiędzy polskim a litewskim odcinkiem linii Ełk Bis – Alytus,
 7. Połączenie Linii z SE Ełk Bis na bramkach stacyjnych,
 8. Przeprowadzenie prób i badań odbiorczych,
 9. Opracowanie dokumentacji powykonawczej,
 10. Zgłoszenie zakończenia prac, dokonanie niezbędnych zgłoszeń oraz uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji i pozwoleń.

Termin wykonania zamówienia: 31.10.2015 r.