1. STRONA GŁÓWNA
 2. O FIRMIE ▼
  1. Historia firmy
  2. Nasze cele
  3. Certyfikaty
  4. Władze
  5. Grupa Kapitałowa
 3. OFERTA ▼
  1. Budownictwo ogólne
  2. Budownictwo inżynieryjne
  3. Budownictwo paliwowe
  4. Budownictwo energetyczne
  5. Budownictwo komunikacyjne
  6. Inwestycje zagraniczne
 4. AKTUALNOŚCI ▼
  1. Aktualności
  2. Informacje prasowe
  3. Nagrody i wyróżnienia
 5. REALIZACJE
 6. PRACUJ Z NAMI ▼
  1. Ogłoszenia
  2. Studenci i praktykanci
 7. KONTAKT ▼
  1. Kontakt dla mediów
  2. Kontakt
AKTUALNOŚCI
2013-06-28
Nowy kontrakt inżynieryjny w Puławach

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Puławy

czerwiec 2013

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Puławach w zakresie gospodarki ściekowej oraz gazowo – energetycznej

Informujemy, że 28 czerwca 2013 r. IDS- BUD S.A. podpisał umowę na realizację Kontraktu pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Puławach w zakresie gospodarki ściekowej oraz gazowo – energetycznej – Kontrakt nr 7.4.1 - Etap I”, którego Zamawiającym jest: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o.

Przedmiotem Zamówienia jest projekt i realizacja przebudowy oczyszczalni ścieków w Puławach w zakresie:

-modernizacji części ściekowej,

-modernizacji gospodarki osadowej w tym:

• Instalacja dodatkowego ciągu zagęszczania osadu;

• Modernizacja istniejącej instalacji do odsiarczania biogazu;

• Instalacja nowego układu skojarzonej produkcji energii elektrycznej.

W szczególności zakres zamówienia obejmuje: projektowanie, realizację robót budowlano-montażowych z wyburzeniem zbędnych obiektów i usunięciem powstałych odpadów, przeprowadzenie Prób Końcowych i Eksploatacyjnych (w tym rozruch technologiczny modernizowanych obiektów) wraz z dostarczeniem kompletnego wyposażenia BHP, p.poż, wyposażenia konserwacyjnego, szkolenia Personelu Zamawiającego oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.

Termin realizacji: 24 miesiące.