1. STRONA GŁÓWNA
 2. O FIRMIE ▼
  1. Historia firmy
  2. Nasze cele
  3. Certyfikaty
  4. Władze
  5. Grupa Kapitałowa
 3. OFERTA ▼
  1. Budownictwo ogólne
  2. Budownictwo inżynieryjne
  3. Budownictwo paliwowe
  4. Budownictwo energetyczne
  5. Budownictwo komunikacyjne
  6. Inwestycje zagraniczne
 4. AKTUALNOŚCI ▼
  1. Aktualności
  2. Informacje prasowe
  3. Nagrody i wyróżnienia
 5. REALIZACJE
 6. PRACUJ Z NAMI ▼
  1. Ogłoszenia
  2. Studenci i praktykanci
 7. KONTAKT ▼
  1. Kontakt dla mediów
  2. Kontakt
AKTUALNOŚCI
2013-08-19
IDS-BUD dokona modernizacji gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w Radomiu

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Radom

sierpień 2013

„Modernizacja gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w Radomiu”

IDS- BUD S.A. 14 sierpnia 2013 r. podpisał umowę na realizację Kontraktu pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w Radomiu”.

Zamawiającym są Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.

Zakres robót objęty zamówieniem stanowi zaprojektowanie i wykonanie modernizacji gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w Radomiu.

Przewiduje się zastosowanie:

 • Procesu fermentacji metanowej osadów z odbiorem, oczyszczeniem i magazynowaniem biogazu.
 • Odwadniania osadu przefermentowanego na ciśnieniowych prasach filtracyjnych.

W celu racjonalizacji zużycia energii elektrycznej i cieplnej planuje się:

 • Spalanie biogazu w agregacie kogeneracyjnym z wykorzystaniem wyprodukowanej energii elektrycznej na potrzeby własne oczyszczalni, a energii cieplnej na potrzeby procesowe gospodarki osadowej.
 • Uzupełnianie brakującego na potrzeby gospodarki osadowej ciepła poprzez spalanie gazu ziemnego (głównie na potrzeby suszenia osadu).
 • Odbiór ciepła odpadowego zawartego w odcieku ze skraplacza suszarki i wykorzystanie go do wstępnego podgrzania osadu zagęszczonego kierowanego do fermentacji.

Dodatkowo dla prawidłowej pracy oczyszczalni należy:

 • Zainstalować dodatkową mechaniczną zagęszczarkę osadu nadmiernego wraz z urządzeniami towarzyszącymi.
 • Zainstalować automatyczny filtr do oczyszczania wody technologicznej.
 • Wymienić ruchome dno w zbiorniku magazynowym osadu odwodnionego oraz wykonać instancję awaryjnego opróżniania zbiornika.
 • Wybudować punkt przyjęcia osadu odwodnionego gromadzonego okresowo na terenie oczyszczalni do suszenia.
 • Wybudować pomieszczenia socjalne dla 16 osób.
 • Wykonać sterownię z lokalną dyspozytornią integrującą procesy gospodarki osadowej.
 • Wykonać modernizację istniejącej rozdzielni NN.
 • Zapewnić dostawę wraz z instalacją chromatografu gazowego dla laboratorium oczyszczalni.
 • Zapewnić dostawę wraz z montażem instalacji gazów na potrzeby laboratorium.

Termin realizacji: 22 miesiące