1. STRONA GŁÓWNA
 2. O FIRMIE ▼
  1. Historia firmy
  2. Nasze cele
  3. Certyfikaty
  4. Władze
  5. Grupa Kapitałowa
 3. OFERTA ▼
  1. Budownictwo ogólne
  2. Budownictwo inżynieryjne
  3. Budownictwo paliwowe
  4. Budownictwo energetyczne
  5. Budownictwo komunikacyjne
  6. Inwestycje zagraniczne
 4. AKTUALNOŚCI ▼
  1. Aktualności
  2. Informacje prasowe
  3. Nagrody i wyróżnienia
 5. REALIZACJE
 6. PRACUJ Z NAMI ▼
  1. Ogłoszenia
  2. Studenci i praktykanci
 7. KONTAKT ▼
  1. Kontakt dla mediów
  2. Kontakt
AKTUALNOŚCI
2013-08-19
IDS-BUD S.A. wykona rozbudowę oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem – etap 2

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem

sierpień 2013

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem – etap 2”

IDS- BUD S.A. 14 sierpnia 2013 r. podpisał umowę na realizację kontraktu pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem – etap 2”.

Zamawiającym jest SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, konstrukcyjnych, drogowych, remontowych, elektrycznych i AKPIA oraz dostaw, montażu instalacji i urządzeń obiektów

oczyszczalni Spyrkówka w Zakopanem:

 • Budynek krat,
 • Piaskownik,
 • Osadniki Imhoffa,
 • Komora osadu czynnego,
 • Osadnik pośredni,
 • Pompownia osadu recyrkulowanego,
 • Pompownia osadu przefermentowanego,
 • Osadniki wtórne radialne,
 • Osadniki wtórne prostokątne,
 • Pompownia osadu nadmiernego,
 • Złoża biologiczne,
 • Komora mieszania, Komora rozdziału na złoża biologiczne,
 • Stacja chemicznego strącania fosforu PIX.

oraz oczyszczalni Łęgi:

 • Stacja dmuchaw,
 • Reaktory biologiczne,
 • Komora rozdziału ścieków na reaktory,
 • Rozdzielnia główna Etap II i III,
 • Osadniki wtórne,
 • Stacja chemicznego strącania fosforu PIX.

Termin realizacji: 30.09.2014 r.