1. STRONA GŁÓWNA
 2. O FIRMIE ▼
  1. Historia firmy
  2. Nasze cele
  3. Certyfikaty
  4. Władze
  5. Grupa Kapitałowa
 3. OFERTA ▼
  1. Budownictwo ogólne
  2. Budownictwo inżynieryjne
  3. Budownictwo paliwowe
  4. Budownictwo energetyczne
  5. Budownictwo komunikacyjne
  6. Inwestycje zagraniczne
 4. AKTUALNOŚCI ▼
  1. Aktualności
  2. Informacje prasowe
  3. Nagrody i wyróżnienia
 5. REALIZACJE
 6. PRACUJ Z NAMI ▼
  1. Ogłoszenia
  2. Studenci i praktykanci
 7. KONTAKT ▼
  1. Kontakt dla mediów
  2. Kontakt
REALIZACJE
2020-05-12Międzysystemowy gazociągDnia 12 maja 2020r. Spółka IDS-BUD podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej  i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą... »
2020-02-25Ambasada na BiałorusiMiło nam poinformować, że 25 lutego 2020 r. spółka IDS-BUD podpisała kontrakt na Budowę nowej siedziby Ambasady RP w Mińsku przy ul. Starowileński Trakt... »
2020-02-05Budowa Instalacji VisbreakinguW dniu 5.02.2020 roku w Płocku została podpisana umowa na Generalne Wykonawstwo zadania pn. „Budowa Instalacji Visbreakingu (VBU) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zakładzie produkcyjnym PKN Orlen S.A. w Płocku” ... »
2019-10-25Budowa Kolektora CentralnegoW dniu 25.10.2019 roku w Olsztynie została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Budowa Kolektora Centralnego Bis w ul. Leśnej w Olsztynie” ... »
2019-07-05Gazociąg Pogórska WolaW lipcu 2019 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: Budowa Gazociągu Pogórska Wola - Tworzeń DN1000, MOP8,4 MPa... »
2019-07-05Kontrakt Z-6/WW dniu 05.07.2019 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała umowę na realizację inwestycji: Kontrakt Z-6/W "Rozdział kanalizacji ogólnospławnej - budowa kolektora deszczowego K-I w ul. Chrobrego w Toruniu" ... »
2019-02-26Oczyszczalnia ścieków Z. GóraW dniu 21.01.2019 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała umowę na realizację inwestycji „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Zielona Góra w zakresie instalacji fermentacji osadów ściekowych wraz z wykorzystaniem biogazu oraz układem kogeneracji” ... »
2019-02-23MOKOSFERA w WarszawieIDS-BUD S.A. 20 grudnia 2018 r. podpisał kontrakt na „Budowę zespołu budynków mieszkalnych z usługami, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, elementami małej architektury oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową” ... »
2019-01-03Składowisko odpadówW dniu 19.12.2018 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała kontrakt na realizację zadania „Budowa sektora nr 800/3 kwatery składowania odpadów komunalnych dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Szadółkach wraz z placami, drogami i infrastrukturą techniczną” ... »
2019-01-03Kolektor Zachodni WarszawaW dniu 12.12.2018 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała umowę na Budowę kolektora Zachodniego. Inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. ... »
2019-01-03Kanalizacja BydgoszczBydgoszcz. W dniu 30.10.2018 r. Konsorcjum firm IDS-BUD S.A. oraz DIM CONSTRUCTION Sp. z o.o. podpisało umowę na Zaprojektowanie, wykonanie robót budowlano-montażowych i instalacyjnych oraz przeprowadzenie rozruchu w ramach przedsięwzięcia stanowiących kontrakt o nazwie ... »
2019-01-03Przepompownia ściekówW dniu 26.10.2018 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała kontrakt na realizację zadania: „Wykonanie przepompowni ścieków z kanałami tłocznymi i kanalizacji ściekowej wraz z odcinkami sieci w ul. Chlubnej, Skierdowskiej i drogach dojazdowych w Warszawie Dzielnica Białołęka” ... »
2019-01-03Magistrala wodociągowaFirma IDS-BUD S.A. podpisała w dniu 24.10.2018 r. umowę na realizację projektu i budowę magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Pasmo Pruszkowskie na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. ... »
2018-08-02Rewitalizacja Centrum ŁodziIDS-BUD S.A. podpisał kolejne umowy na realizację zadań dot. „Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi”. Zamawiającym jest Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi ... »
2018-06-05MUZEUM WOJSKA POLSKIEGOW dniu 23 maja 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy konsorcjum IDS-BUD oraz MAR-BUD Budownictwo a Muzeum Wojska Polskiego na realizację inwestycji „Budowa Muzeum Wojska Polskiego – I etap” na terenie Cytadeli Warszawskiej... »
2018-06-05Potocka ApartamentyW dniu 25.04.2018r. firma IDS-BUD S.A. podpisała umowę na realizację inwestycji: Budowa obiektu "Apartamenty Potocka" wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie ... »
2018-06-05Targówek mieszkalnyW dniu 18.04.2018r., IDS-BUD S.A. podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pod nazwą|: „ Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulińskiej” ... »
2018-06-04Oczyszczalnia ścieków - SierpcW dniu 17.04.2018 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała kontrakt na realizację zadania: „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu”... »
2018-05-14UKRAINAFirma IDS- BUD S.A. podpisała w dniu 2 kwietnia 2018 r. w Kijowie umowę dotyczącą wykonania prac projektowych i robót budowlanych dotyczących zadania „Budowa obszaru dla samochodów osobowych i autobusów w punkcie kontroli ruchu drogowego „Krakowiec” ... »
2017-12-29Rewitalizacja Obszarowa ŁódźW dniu 17.11.2017r., 11.12.2017r., oraz 29.12.2017r. IDS-BUD S.A. podpisała Umowy na realizację Kontraktów dot. Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi ... »
2017-12-28Gazociąg Tworóg-KędzierzynW dniu 28 grudnia 2017 r. firma IDS- BUD S.A. podpisała umowę na realizację zadania pn.: „Budowa gazociągu Tworóg–Kędzierzyn DN 1000, MOP 8,4 MPa ok. 43,4 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi” ... »
2017-12-21Mieszkanie Plus - KatowiceFirma IDS-BUD S.A. w dniu 21 grudnia 2017 r. podpisała kontrakt na Budowę trzech kwartałów budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Górniczego Dorobku w Katowicach ... »
2017-12-15Sieć kanalizacyjna PsaryW dniu 15 grudnia 2017 r. IDS-BUD S.A. podpisał umowę na realizację kontraktu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary - Wrocław (w Widawa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap IC- Etapy I, II, III” ... »
2017-12-11Suszarnia osadów ściekowychW dniu 11 grudnia 2017 r. IDS-BUD S.A. podpisał umowę na realizację kontraktu pn. „Instalacja suszarni osadów ściekowych w powiązaniu technologicznym oczyszczalni ścieków w Tarnobrzegu” ... »
2017-11-09Budowa gazociągu DN 1000W dniu 9 listopada 2017 r. firma IDS- BUD S.A. podpisała umowę na realizację zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. Budowa gazociągu DN 1000 Zdzieszowice – Wrocław, odcinek Zdzieszowice - Brzeg ... »
2017-10-24Oczyszczalnia w MyśliborzuPrzebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Myśliborzu wraz z budową kolektora kanalizacji sanitarnej Golenice-Myślibórz ... »
2017-10-03Zadanie nr 01496Podpisanie mowy ze Stołecznym Zarządem Infrastruktury dotyczącej wykonania robót budowlano-montażowych wraz z konserwacją i serwisem ... »
2017-09-29Agregaty sprężarkowe„Dostawa 2 szt. agregatów sprężarkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zabudowa dodatkowych sprężarek gazu na KGZ Tarnów II” wraz z instalacjami pomocniczymi ... »
2017-09-25Tereny inwestycyjne N. ModlinW dniu 25.09.2017 firma IDS-BUD S.A. podpisała umowę na realizację zadania pn.: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Nowym Modlinie w Gminie Pomiechówek w celu nadania im nowych funkcji społecznych i gospodarczych (PomInvest)” ... »
2017-09-14Choszczno - OczyszczalniaW dniu 14.09.2017 r. IDS-BUD S.A. podpisał umowę na realizację kontraktu pn. „Przebudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Choszcznie wraz z infrastrukturą wodno-ściekową”. Zamawiającym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie... »
2017-08-29Supraśl - SUW WasilkówW dniu 29.08.2017 r. IDS-BUD S.A. podpisał umowę na realizację kontraktu pn. „Przebudowa doprowadzalnika wody surowej z rzeki Supraśl- SUW Wasilków”. Zamawiającym są Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. ... »
2017-08-17Wylot z S7W dniu 17 sierpnia 2017 r. firma IDS- BUD S.A. podpisała umowę na realizację kontraktu pn.: „Projekt i budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do Obwodnicy Grójca – Odcinek „B” od węzła „Lesznowola” (bez węzła) do węzła „Tarczyn Północ” (z węzłem) – długość odcinka ok. 14,80 km... »
2017-08-03Oczyszczalnia w BochniW dniu 3 sierpnia 2017 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała kontrakt na rozbudowę i przebudowę ciągu technologicznego na oczyszczalni ścieków w Bochni wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii... »
2017-07-03Hotel Moxy - PyrzowiceW dniu 3 lipca 2017 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała kontrakt na budowę hotelu Moxy przy lotnisku w Katowicach Pyrzowicach... »
2017-07-03Budynki mieszkalne WałbrzychW dniu 3 lipca 2017 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała kontrakt na Budowę pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Husarskiej w Wałbrzychu.... »
2017-06-08Stalowa WolaW dniu 8 czerwca 2017 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała kontrakt dotyczący wykonania dla potrzeb nowobudowanego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. nowego rurociągu wody chłodzącej metodą mikrotunelingu... »
2017-03-30Węzeł DK i hala targowaW dniu 30 marca 2017 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała kontrakt na Budowę drogowo-kolejowego węzła przesiadkowego, targowiska miejskiego okresowego i hali targowej z infrastrukturą położonych przy ulicy Sienkiewicza w Ciechanowie »
2017-02-24Inwestycja dla MercedesaW dniu 24 lutego 2017 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała kontrakt na Budowę Serwisu Samochodów Ciężarowych Mercedes-Benz w Emilianowie k. Radzymina »
2017-01-23Centrum leczenia demencjiW dniu 28 listopada 2016 r. podpisaliśmy kontrakt na Budowę Centrum Leczenia Demencji w Otwocku. »
2017-01-23Zbiornik retencyjny O.Ś. CzajkaW dniu 22 grudnia 2016 firma IDS-BUD podpisała umowę na realizację inwestycji: Budowa zbiornika retencyjnego na terenie O.Ś. „Czajka”. »
2016-11-10Obwodnica GostyninaW dniu 14 października 2016 r. Konsorcjum IDS-BUD S.A. i P.P.H.U. EUROMETAL podpisało umowę na realizację zamówienia pn.: „Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska- ekranów akustycznych, zlokalizowanych w pasie drogi krajowej numer 60 na odcinku Obwodnicy Gostynina od km 0+000 do km 8+804”. »
2016-11-10ODTJ w ModlinieIDS-BUD S.A. w dniu 11 października 2016 r. podpisał umowę na realizację zamówienia pn.: „Budowa Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Modlinie”. »
2016-11-10Modernizacja hali dla AWFW dniu 29 września 2016 r. Konsorcjum IDS-BUD S.A. i TAMEX Obiekty Sportowe S.A. podpisało umowę na realizację kontraktu pn.: „Modernizacja hali lekkoatletycznej im. Janusza Kusocińskiego w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie” »
2016-11-10Węzeł drogowy Wiązowna IW dniu 23 czerwca 2016 r. IDS-BUD S.A. i podpisał umowę na realizację kontraktu dotyczącego budowy węzła drogowego Wiązowna I na drodze krajowej nr 17 w miejscowości Góraszka gm. Wiązowna »
2016-08-04Infrastruktura wojskowaSpółka IDS-BUD S.A. podpisała kolejny kontrakt w obszarze wojskowym – dotyczy on MPS w Jednostce Wojskowej w Dębogórzu.... »
2016-06-30Droga ekspresowa S7W dniu 29 czerwca 2016 r. IDS-BUD S.A. podpisał umowę na realizację kontraktu pn.: „Budowa drogi ekspresowej s7 Kraków – Rabka Zdrój na odcinku Lubień – Naprawa, od km 713+580 do ok. 721+170”. »
2015-12-24Linia 400 kV PiłaW dniu 04.12.2015 r. została podpisana umowa na budowę linii 400 kV Piła Krzewina–Plewiska. »
2014-08-29Stacja uzdatniania wodyIDS-BUD S.A. 28 sierpnia 2014 r. podpisał umowę na realizację Kontraktu pn.: „Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody nr 1 z zapleczem techniczno- administracyjnym przy ul. Mireckiego w Mińsku Mazowieckim”. Zamawiającym jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim »
2014-04-01Zbiorniki wodociągoweIDS-BUD S.A. 1 kwietnia 2014 r. podpisał umowę na realizację zadania pn.: „Zbiorniki wodociągowe Górka Narodowa Wschód”. Zamawiającym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna, Kraków. »
2014-03-13Budowa tłoczni gazuIDS-BUD S.A. 5 marca 2014 r. podpisał umowę na wykonanie zadania „Budowa tłoczni gazu na KGZ Czarna Sędziszowska i zabudowa dodatkowej sprężarki na OZG Dzików - KGZ Lubaczów”. »
2014-02-05Laboratorium CentralneIDS-BUD S.A. podpisał 28 stycznia 2014r. umowę na budowę Laboratorium Centralnego CEZAMAT wraz z dostawą elementów wyposażenia, a także dostawą, instalacją i uruchomieniem aparatury naukowo - badawczej w ramach prawa opcji »
2014-02-05Blok energetycznyIDS-BUD S.A. 16 stycznia 2014 r. podpisał umowę na wykonanie fundamentów maszynowni i konstrukcji żelbetowych podpiwniczenia wraz z fundamentem turbozespołu, uziemieniem fundamentów i instalacjami podposadzkowymi (zadanie I) oraz kompleksowe wykonanie tuneli kablowych (zadanie II) »
2013-04-04Stadion Narodowy »
2013-04-04Oczyszczalnia ścieków Czajka »
2013-04-04Concept Tower »
2013-03-27Ośrodek zarybieniowy Świnna Poręba »
2013-03-26Piano HouseKonsorcjum w którego skład wchodzą IDS-BUD Sp. z o.o. (Lider) oraz Bilfinger Berger Budownictwo S.A. (Partner) wybuduje kompleks apartamentowy z usługami oraz garażem podziemnym w Warszawie u zbiegu ulic Topiel i Zajęczej dla Inwestora: Pańska Sp. z o.o. »
2013-03-26Oczyszczalnia ścieków CzajkaMiło nam poinformować, iż 16 maja 2012 IDS-BUD podpisał kontrakt pn.: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka »
2013-03-26Stadion NarodowyIDS - BUD Sp. z o.o. jako lider konsorcjum podpisał w dniu 06.10.2011 r. umowę realizacyjną, której przedmiotem jest zagospodarowanie terenu otaczającego Stadion Narodowy w Warszawie... »
2013-03-26Osiedle w JaworznieIDS-BUD podpisał umowę z Polskim Koncernem Energetycznym S.A.na budowę Zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Jaworznie. Realizowany zespół to 130 mieszkań o powierzchni całkowitej 11.269m2 realizowanych w systemie „pod klucz”.Planowane zakończenie inwestycji - kwiecień 2012r. »
2013-03-26Hipermarket AuchanIDS-BUD otrzymał zlecenie na budowę Galerii Handlowej w Centrum Handlowym Auchan w Łomiankach. »
2013-03-26Gmina ZabrzeIDS-BUD podpisał umowę na realizację Kontraktu 2 „Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Zaborze Południowe” w ramach Projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”. »
2013-03-26Wodociągi RadomIDS-BUD podpisał umowę z Wodociągami Miejskimi w Radomiu na realizację Kontraktu nr 15 pn: „Modernizacja i rozbudowa wybranych ujęć wody i SUW na terenie miasta Radomia plus system monitoringu”. »
2013-03-26Osiedle DOM DevelopmentIDS-BUD wykona dla Dom Development I etap infrastruktury zewnętrznej osiedla realizowanego w Warszawie przy ul. Powązkowskiej »
2013-03-26Auchan w KrakowieIDS-BUD podpisał zlecenie z Zamawiającym Auchan Polska Sp. z o. o. na przebudowę układu drogowego w Krakowie. »
2013-03-26Dworzec w myślenicachDworzec autobusowy z częścią handlowo-usługową o łącznej powierzchni użytkowej równej 3.386m2, zaprojektowano jako budynek jednokondygnacyjny podzielony na część dworca oraz niezależne lokale... »
2013-03-26Most PoniatowskiegoPrzedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ul. Wybrzeże Szczecińskie na odc. od Mostu Poniatowskiego do wiaduktu kolejowego, który ... »
2013-03-26Olivia CenterBudynek składa się z 7 kondygnacji naziemnych oraz dwóch podziemnych. Przejście w formie bramy w części centralnej budynku wysokie na trzy kondygnacje stanowi rozdzielenie na... »
2013-03-26Tęczowy LasW ramach budowy II Etapu Osiedla „Tęczowy Las” zostaną zrealizowane dwa budynki mieszkalne wielorodzinne z garażem podziemnym nr 3 i 4. Budowa budynku nr 3 rozpoczęła się w... »
2013-03-26Galeria Handlowa w SieradzuGaleria handlowa o powierzchni użytkowej ok. 10 tys. m2 spełniać będzie funkcje handlową wzbogaconą o funkcje gastronomiczne i usługowe. Budynek zaprojektowano jako... »
2013-03-26Platinum HospitalsBudowę Szpitala „Platinum Hospitals” przebiegającą w ramach rewitalizacji dawnego Szpitala Sióstr Elżbietanek przewiduje się do realizacji 2-etapowej. W pierwszym etapie zostanie przekazana do... »
2013-03-26Estakada w ŁomiankachIDS-BUD Sp. z.o.o. podpisał kontrakt jako Generalny Wykonawca na budowę węzła drogowego na przecięciu drogi krajowej nr 7 Gdańsk-Warszawa z ulicą Brukową w Łomiankach wraz z przebudową infrastruktury technicznej . »
2013-03-26Wodociągi SochaczewDwudziestego czwartego września w sochaczewskim ratuszu podpisano dwie umowy stanowiące milowy krok w rozbudowie miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej. Zawarte tego dnia kontrakty dotyczą... »
2013-03-26Kanalizacja w GorzycachW ramach projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim” nasza spółka wykona kanalizację sanitarną w miejscowości Gorzyczki. »
2013-03-26Oczyszczalnia w ŁękachRealizowana oczyszczalnia ścieków stanowić będzie zblokowany obiekt inżynieryjny. Działanie oczyszczalni będzie całkowicie zautomatyzowane i oparte o technologię osadu czynnego. »
2013-03-26Galeria Vis a VisSpółka jako Generalny Wykonawca zbuduje w Radomiu galerię handlową o powierzchni całkowitej 3.815 m2, która spełniać będzie funkcję handlową wzbogaconą o funkcje gastronomiczne i usługowe. »
2013-03-26Pompownia w SulejowieW ramach realizacji programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów , IDS-BUD jako lider konsorcjum podpisał umowę w ramach której wykona... »
2013-03-26Kanalizacja Golub-DorzyńW ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Golubia-Dobrzynia” IDS–Bud jako lider konsorcjum podpisał kontrakt na wykonanie robót budowlano-montażowych dot. Przebudowy i... »
2013-03-26Kanalizacja w LegionowieW styczniu 2011 roku, konsorcjum firm na czele którego stoi IDS-BUD, podpisało umowę z Przedsiębiorstwem Wodno-Kanalizacyjnym „Legionowo” Sp. z o.o. na „Modernizację systemu kanalizacyjnego... »
2013-03-26Hotel w ŁodziBudynek Hotelu o zwartej bryle, architekturą bardzo dobrze wpisujący się w stylistykę i klimat ul.Piotrkowskiej w Łodzi. Obiekt z jedną kondygnacją podziemną i siedmioma nadziemnymi. »
2011-10-07Kontrakt na realizację zagospodarowanie terenu otaczającego Stadion Narodowy w Warszawie na zlecenie Narodowego Centrum Sportu Sp. z o.o. »