1. STRONA GŁÓWNA
 2. O FIRMIE ▼
  1. Historia firmy
  2. Nasze cele
  3. Certyfikaty
  4. Władze
  5. Grupa Kapitałowa
 3. OFERTA ▼
  1. Budownictwo ogólne
  2. Budownictwo inżynieryjne
  3. Budownictwo paliwowe
  4. Budownictwo energetyczne
  5. Budownictwo komunikacyjne
  6. Inwestycje zagraniczne
 4. AKTUALNOŚCI ▼
  1. Aktualności
  2. Informacje prasowe
  3. Nagrody i wyróżnienia
 5. REALIZACJE
 6. PRACUJ Z NAMI ▼
  1. Ogłoszenia
  2. Studenci i praktykanci
 7. KONTAKT ▼
  1. Kontakt dla mediów
  2. Kontakt
REALIZACJE
2014-04-01
Zbiorniki wodociągowe
lewy1 lewy2 lewy3 lewy4

ZBIORNIKI WODOCIĄGOWE

Kraków

1 kwietnia 2014

Zbiorniki wodociągowe Górka Narodowa Wschód
wide
IDS-BUD S.A. 1 kwietnia 2014 r. podpisał umowę na realizację zadania pn.: „Zbiorniki wodociągowe Górka Narodowa Wschód".
Zamawiającym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna, Kraków.

Kontrakt obejmuje zaprojektowanie i wykonanie:

a) zbiorników wodociągowych V = 2×15 000 m3,
b) komory zasuw usytuowanej pomiędzy zbiornikami, w której znajdować się będą:

 • hala armatury,
 • rozdzielnia NN,
 • hydrofornie 2 kpl. (1 zestaw sieciowy, 1 zestaw technologiczny),
 • chlorownia,
 • pomieszczenie techniczne,
 • węzeł sanitarny,
 • układ komunikacji pionowej,

c) zbiornika retencyjnego dla wód przelewowych i spustowych, o pojemności V~300m3,
d) zbiornika retencyjnego dla wód opadowych o pojemności V ~ 300 m3,
e) infrastruktury zewnętrznej, w skład której wchodzić będą:

 • rurociąg przelewowo-spustowy DN 600/400 mm, wraz z komorą tłumienia energii, włączony do projektowanego rurociągu kanalizacji sanitarnej odprowadzającego wody do istniejącej kanalizacji w ul. Batowickiej- Meiera,
 • sieć wodociągowa DN 400 mm,
 • elementy odwodnienia terenu, tzn. rów opaskowy otwarty, wpusty uliczne, zbiornik retencyjny wód opadowych,
 • kanalizacja sanitarna DN 150/400 mm,
 • droga dojazdowa wewnętrzna,
 • ogrodzenie terenu,

f) oświetlenia zewnętrznego terenu,
g) zagospodarowania i zazielenienia terenu,
h) odwodnienia terenu i wjazdu.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac projektowych i budowlanych wraz z robotami przygotowawczymi, rozruchem mechanicznym, hydraulicznym i technologicznym oraz przekazaniem ich do użytkowania zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego a także Warunkami Kontraktu.
Realizowana inwestycja pozwoli na zapewnienia rezerwy wyrównawczej i awaryjnej dla północno – wschodniej części miasta, a tym samym:

 • zmniejszenie amplitudy wahań ciśnienia, czyli jego stabilizację na sieci wodociągowej w strefie podstawowej miasta Krakowa,
 • zmniejszenie awaryjności sieci i poprawa wskaźnika komfortu poboru wody, na obszarze dzielnicy Śródmieście i Krowodrza,
 • umożliwienie rozwoju budownictwa w strefie bezpośredniego oddziaływania zbiorników, tj. na osiedlu Górka Narodowa,
 • likwidację negatywnych skutków awarii magistral zasilających z ujęcia Raba, ujęcia Rudawa i ujęcia Dłubnia oraz awarii (wyłączenia) ZUW Dłubnia i ZUW Rudawa.

Czas na ukończenie robót: 18 miesięcy