1. STRONA GŁÓWNA
 2. O FIRMIE ▼
  1. Historia firmy
  2. Nasze cele
  3. Certyfikaty
  4. Władze
  5. Grupa Kapitałowa
 3. OFERTA ▼
  1. Budownictwo ogólne
  2. Budownictwo inżynieryjne
  3. Budownictwo paliwowe
  4. Budownictwo energetyczne
  5. Budownictwo komunikacyjne
  6. Inwestycje zagraniczne
 4. AKTUALNOŚCI ▼
  1. Aktualności
  2. Informacje prasowe
  3. Nagrody i wyróżnienia
 5. REALIZACJE
 6. PRACUJ Z NAMI ▼
  1. Ogłoszenia
  2. Studenci i praktykanci
 7. KONTAKT ▼
  1. Kontakt dla mediów
  2. Kontakt
REALIZACJE
2013-03-26
Gmina Zabrze

GOSPODARKA ŚCIEKOWA

Zabrze


IDS-BUD przyczyni się do poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze
IDS-BUD podpisał umowę na realizację Kontraktu 2 „Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Zaborze Południowe” w ramach Projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”. Zamawiający jest Miasto Zabrze oraz Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową i przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz odtworzeniem/budową nawierzchni drogowych w dzielnicy Zaborze Południowe. W ramach Zadania przewidziana jest: • budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej – ok. 15,4 km, w tym: grawitacyjnej – ok. 15,0 km i tłocznej – ok. 0,4 km, • budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej - ok. 14,9 km, • przebudowa sieci wodociągowej - ok. 10,3 km, • budowa 2 sieciowych przepompowni ścieków sanitarnych, • odtworzenie/budowa nawierzchni drogowych - ok. 76 tys. m2. Termin realizacji: 04.07.2012 - 03.04.2014