1. STRONA GŁÓWNA
 2. O FIRMIE ▼
  1. Historia firmy
  2. Nasze cele
  3. Certyfikaty
  4. Władze
  5. Grupa Kapitałowa
 3. OFERTA ▼
  1. Budownictwo ogólne
  2. Budownictwo inżynieryjne
  3. Budownictwo paliwowe
  4. Budownictwo energetyczne
  5. Budownictwo komunikacyjne
  6. Inwestycje zagraniczne
 4. AKTUALNOŚCI ▼
  1. Aktualności
  2. Informacje prasowe
  3. Nagrody i wyróżnienia
 5. REALIZACJE
 6. PRACUJ Z NAMI ▼
  1. Ogłoszenia
  2. Studenci i praktykanci
 7. KONTAKT ▼
  1. Kontakt dla mediów
  2. Kontakt
REALIZACJE
2014-08-29
Stacja uzdatniania wody
smallimg1 smallimg1 smallimg1 smallimg1

STACJA UZDATNIANIA WODY

Mińsk Mazowiecki

28 sierpnia 2014

Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody nr 1 z zapleczem techniczno-administracyjnym przy ul. Mireckiego w Mińsku Mazowieckim
big-minsk-mazowiecki
IDS-BUD S.A. 28 sierpnia 2014 r. podpisał umowę na realizację Kontraktu pn.: „Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody nr 1 z zapleczem techniczno- administracyjnym przy ul. Mireckiego w Mińsku Mazowieckim”. Zamawiającym jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim.
 
W skład kontraktu wchodzi:
 • Rozbiórka istniejącej Stacji Uzdatniania Wody nr 1 przy ul. Mireckiego w Mińsku Mazowieckim;
 • Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody nr 1 z zapleczem techniczno – administracyjnym;
 • Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 15 kV, kolidującej z nowym obiektem na terenie SUW przy ul. Mireckiego w Mińsku Mazowieckim na linię kablową 3xXUHAKXSxl2D mm;
 • Przebudowa linii kablowej NN, zasilającej linię napowietrzną oraz linii kablowej NN zasilającej oświetlenie ul. Górki, kolidującej z nowym obiektem na terenie SUW przy ul. Mireckiego;
 • Budowa kabli zasilających i sterowniczych dla studni głębinowych nr 6b i 2b oraz budowa, rurociągów tłocznych od studni głębinowych nr 6b i 2b do terenu SUW;
 • Remont istniejących studni głębinowych 2B i 6B wraz z wymianą ogrodzenia wokół studni i nawierzchnią utwardzoną oraz przebudowa istniejącego przewodu wodociągowego DN 250 mm po istniejącej trasie w ul. Mireckiego.
 
Szczegółowy zakres robót- technologia SUW:
 • roboty rozbiórkowe i demontażowe;
 • wymiana pomp, armatury i remont obudów w 4 studniach głębinowych;
 • wymiana rurociągów w istniejących zbiornikach wody czystej;
 • montaż 8 szt. nowych filtrów ciśnieniowych, biologicznych w hali filtrów (Io i IIo filtracji);
 • montaż zbiornika kontaktowego – aeratora V=12 m3;
 • montaż mieszaczy statycznych DN100;
 • montaż rurociągów technologicznych w budynku hali filtrów i pompowni;
 • montaż rurociągów zewnętrznych międzyobiektowych wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • montaż nowego zestawu pomp sieciowych;
 • montaż armatury, oprzyrządowania i opomiarowania;
 • montaż instalacji osuszania powietrza;
 • montaż armatury zaporowej;
 • montaż urządzeń i orurowania układu dozowania NaOCl, KMnO4 i pożywki;
 • montaż dmuchaw powietrza do zruszenia złoża filtrów biologicznych;
 • montaż sprężarek bezolejowych dla układu napowietrzania wody surowej;
 • montaż armatury sieciowej wodociągowej;
 • montaż pozostałych urządzeń i orurowania wg Dokumentacji Technicznej.
 
Termin realizacji: 30.11.2015r.