1. STRONA GŁÓWNA
 2. O FIRMIE ▼
  1. Historia firmy
  2. Nasze cele
  3. Certyfikaty
  4. Władze
  5. Grupa Kapitałowa
 3. OFERTA ▼
  1. Budownictwo ogólne
  2. Budownictwo inżynieryjne
  3. Budownictwo paliwowe
  4. Budownictwo energetyczne
  5. Budownictwo komunikacyjne
  6. Inwestycje zagraniczne
 4. AKTUALNOŚCI ▼
  1. Aktualności
  2. Informacje prasowe
  3. Nagrody i wyróżnienia
 5. REALIZACJE
 6. PRACUJ Z NAMI ▼
  1. Ogłoszenia
  2. Studenci i praktykanci
 7. KONTAKT ▼
  1. Kontakt dla mediów
  2. Kontakt
REALIZACJE
2013-03-26
Wodociągi Radom

WODOCIĄGI RADOM

Radom


Kolejny duży kontrakt inżynieryjny w Radomiu zrealizuje IDS-BUD
IDS-BUD podpisał umowę z Wodociągami Miejskimi w Radomiu na realizację Kontraktu nr 15 pn: „Modernizacja i rozbudowa wybranych ujęć wody i SUW na terenie miasta Radomia plus system monitoringu”. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w odniesieniu do ujęć i stacji uzdatniania wody (SUW) obejmuje modernizację i rozbudowę wybranych ujęć i Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanych na terenie miasta Radomia, tj.:
• SUW Malczew, w zakresie automatyki i sterowania, instalacji elektrycznych, oraz modernizacji technologii uzdatniania wody,
• SUW 25-Czerwca, w zakresie modernizacji istniejącego budynku, automatyki i sterowania, instalacji elektrycznych, oraz modernizacji technologii uzdatniania wody,
• SUW Potkanów, w zakresie dostosowania istniejącego budynku oraz urządzeń do zwiększenia przepustowości do Q = 234 m3/h oraz w zakresie automatyki i sterowania i instalacji elektrycznych,
• SUW Halinów, w zakresie modernizacji budynku, automatyki sterowania i instalacji elektrycznych,
• SUW Lesiów, w zakresie modernizacji budynku, automatyki i sterowania instalacji elektrycznych, oraz modernizacji technologii uzdatniania wody.
Planuje się także w ramach zadania wdrożenie monitoringu systemu wodociągowego, w ramach, którego docelowo proponuje się wykonanie punktów monitoringu sieci służących do pomiaru przepływu i ciśnienia wody wraz z transmisją danych do centrali systemu SCADA.
Termin realizacji: 04.07.2012r. - 03.09.2014r.
 
IDS-BUD jak Generalny Wykonawca podpisał kontrakt na „Budowę, rozbudowę, modernizację i przebudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w wybranych rejonach i ulicach miasta Radomia” Podpisana umowa dotyczy realizacji Zadania nr 8 w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Radom – etap II” Kontrakt obejmuje swoim zakresem prace budowlane dotyczące sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w dzielnicach: Pruszaków, Kierzków, Wincentów, Kończyce, Potkanów, Młodzianów, Firlej, Centrum, Rajec Poduchowny oraz wybrane ulice miasta.
Termin realizacji przedmiotowej inwestycji szacowany jest na 29 miesięcy.