1. STRONA GŁÓWNA
 2. O FIRMIE ▼
  1. Historia firmy
  2. Nasze cele
  3. Certyfikaty
  4. Władze
  5. Grupa Kapitałowa
 3. OFERTA ▼
  1. Budownictwo ogólne
  2. Budownictwo inżynieryjne
  3. Budownictwo paliwowe
  4. Budownictwo energetyczne
  5. Budownictwo komunikacyjne
  6. Inwestycje zagraniczne
 4. AKTUALNOŚCI ▼
  1. Aktualności
  2. Informacje prasowe
  3. Nagrody i wyróżnienia
 5. REALIZACJE
 6. PRACUJ Z NAMI ▼
  1. Ogłoszenia
  2. Studenci i praktykanci
 7. KONTAKT ▼
  1. Kontakt dla mediów
  2. Kontakt
REALIZACJE
2017-01-23
Zbiornik retencyjny O.Ś. Czajka

 Góraszka, 23 czerwca 2016

 
W dniu 22 grudnia 2016 firma IDS-BUD podpisała umowę na realizację inwestycji: Budowa zbiornika retencyjnego na terenie O.Ś. „Czajka”.
 
Inwestycja realizowana będzie na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków oraz w jej południowo- wschodnim sąsiedztwie, na terenie dzielnicy Białołęka w Warszawie.
 
Przedmiotem umowy jest projekt i realizacja budowy zbiornika retencyjnego ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Zbiornik retencyjny posiadał będzie pojemność czynną nie mniejszą niż 78 000 m³ podzieloną na sześć jednakowych segmentów zblokowanych po dwa i ułożonych według siebie równolegle, wzdłuż dłuższego boku, łącznie 3 bloki po dwa segmenty. Długość każdego segmentu wyniesie ok. 100 m, szerokość ok 21 m, głębokość czynna ok 7 m. Zakres zadania obejmuje: projektowanie, realizację robót budowlano-montażowych, przeprowadzenie prób końcowych wraz z dostarczeniem kompletnego wyposażenia BHP, ppoż., wyposażenia konserwacyjnego, szkolenia personelu zamawiającego oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.
 
Zamierzenie budowlane jest częścią większej inwestycji realizowanej przez MPWiK S.A., która w ramach rozwoju i optymalizacji systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Warszawie planuje budowę układu kolektorów i zbiorników retencyjnych wraz z systemem sterowania infrastrukturą kanalizacyjną. Celem długofalowym inwestycji jest ograniczenie liczby zrzutów i objętości ścieków odprowadzanych do rzeki Wisły kanałami burzowymi w trakcie pogody deszczowej oraz wyeliminowanie zagrożenia wystąpienia lokalnych podtopień spowodowanych wybiciem ścieków z sieci kanalizacyjnej. Wprowadzenie centralnego systemu sterowania siecią kanalizacji ogólnospławnej oraz budowa zbiorników retencyjnych mają spowodować zmniejszenie liczby rejestrowanych zrzutów do nie więcej niż 10 rocznie (przypadających na jeden kanał burzowy).
 
Ponadto dodatkowymi celami są:
 • ograniczenie ładunku zanieczyszczeń zrzucanych do Wisły za sprawą ograniczenia ogólnej ilości zrzucanych ścieków lub zwiększenie ich rozcieńczenia,
 • centralizacja sterowania siecią kanalizacji ogólnospławnej oraz zapewnienie współpracy
 • nowoprojektowanego systemu z systemami sterowania oczyszczalni ścieków Czajka oraz Południe i układem przesyłowym,
 • wyrównanie dopływów do oczyszczalni ścieków w warunkach przepływów sanitarnych oraz przy zdarzeniach opadowych,
 • optymalizacja pracy sieci przy zmiennych warunkach atmosferycznych,
 • identyfikacja i ewentualna modernizacja lub przebudowa punktów krytycznych sieci tzw. wąskich gardeł,
 • zminimalizowanie podtapiania terenów Warszawy w trakcie trwania deszczów nawalnych.
Termin wykonania: 31.10.2019r.