1. STRONA GŁÓWNA
 2. O FIRMIE ▼
  1. Historia firmy
  2. Nasze cele
  3. Certyfikaty
  4. Władze
  5. Grupa Kapitałowa
 3. OFERTA ▼
  1. Budownictwo ogólne
  2. Budownictwo inżynieryjne
  3. Budownictwo paliwowe
  4. Budownictwo energetyczne
  5. Budownictwo komunikacyjne
  6. Inwestycje zagraniczne
 4. AKTUALNOŚCI ▼
  1. Aktualności
  2. Informacje prasowe
  3. Nagrody i wyróżnienia
 5. REALIZACJE
 6. PRACUJ Z NAMI ▼
  1. Ogłoszenia
  2. Studenci i praktykanci
 7. KONTAKT ▼
  1. Kontakt dla mediów
  2. Kontakt
REALIZACJE
2013-04-04
Stadion Narodowy

STADIONNARODOWY

Warszawa

6 sierpnia 2011

Kontrakt na realizację zagospodarowanie terenu otaczającego Stadion Narodowy w Warszawie na zlecenie Narodowego Centrum Sportu Sp. z o.o.

IDS - BUD Sp. z o.o. jako lider konsorcjum podpisał w dniu 06.10.2011 r. umowę realizacyjną, której przedmiotem jest zagospodarowanie terenu otaczającego Stadion Narodowy w Warszawie poprzez budowę ciągów pieszych i dróg dojazdowych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowanie terenów zieleni dla Stadionu Narodowego, na co składają się następujące roboty budowlane i czynności główne: budowa ciągów pieszych i dróg dojazdowych w obszarze pomiędzy Stadionem, terenem linii kolejowej, ul. Zamoyskiego i Al. Zielenieckiej, wykonanie niezbędnych robót kanalizacyjnych, elektrycznych, w tym przebudowa sieci oświetleniowej na terenie otoczenia Stadionu Narodowego, zagospodarowanie terenów zieleni, w szczególności poprzez usunięcie drzew i krzewów zgodnie z Projektem, przygotowanie gruntu do nasadzenia elementów zieleni, wykonanie prac związanych z drzewostanem adaptowanym, wykonanie prac drenażowych oraz wykonanie prac wykończeniowych.