1. STRONA GŁÓWNA
 2. O FIRMIE ▼
  1. Historia firmy
  2. Nasze cele
  3. Certyfikaty
  4. Władze
  5. Grupa Kapitałowa
 3. OFERTA ▼
  1. Budownictwo ogólne
  2. Budownictwo inżynieryjne
  3. Budownictwo paliwowe
  4. Budownictwo energetyczne
  5. Budownictwo komunikacyjne
  6. Inwestycje zagraniczne
 4. AKTUALNOŚCI ▼
  1. Aktualności
  2. Informacje prasowe
  3. Nagrody i wyróżnienia
 5. REALIZACJE
 6. PRACUJ Z NAMI ▼
  1. Ogłoszenia
  2. Studenci i praktykanci
 7. KONTAKT ▼
  1. Kontakt dla mediów
  2. Kontakt
REALIZACJE
2017-08-03
Oczyszczalnia w Bochni
smallimg1 smallimg2 smallimg3 left-baner

Bochnia

 Sierpień 2017


 
bochnia-baner
terminal-gdansk-fot1W dniu 3 sierpnia 2017 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała kontrakt na rozbudowę i przebudowę ciągu technologicznego na oczyszczalni ścieków w Bochni wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
 
Zamawiającym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp z o.o.
 
Opis przedmiotu zamówienia:
W zakres robót objętych Kontraktem wchodzi budowa nowych obiektów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przebudowa, rozbudowa i remont obiektów istniejących wraz z wymianą wyposażenia technologicznego.
Przewidywane zmiany odnoszące się do stanu istniejącego:
 • rozbiórki istniejących budynków, obiektów, fragmentów ogrodzeń;
 • przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów i budynków;
 • budowa projektowanych obiektów i budynków;
 • wykonanie fragmentów ogrodzenia;
 • rozbudowa i przebudowa układu drogowego;
 • rozbudowa, przebudowa, rozbiórki i przekładki sieci;
 • wycinka drzew i krzewów;
 • wykonanie nasadzeń;
 • korekty niwelacyjne terenu;
 
Planowana przebudowa ma na celu:
 • ulepszenie procesu oczyszczania ścieków;
 • zmniejszenie uciążliwości zapachowej oczyszczalni;
 • wytwarzanie biogazu w ilości pozwalającej na energetyczne wykorzystanie;
 • zmniejszenie ilości osadów powstających w oczyszczalni, a tym samym zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowisko;
 • dostosowanie technologii unieszkodliwiania osadów do przepisów Dyrektywy 91/271/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz.U.2013 nr 0 poz.38).
 
Termin wykonania: 20 miesięcy