1. STRONA GŁÓWNA
 2. O FIRMIE ▼
  1. Historia firmy
  2. Nasze cele
  3. Certyfikaty
  4. Władze
  5. Grupa Kapitałowa
 3. OFERTA ▼
  1. Budownictwo ogólne
  2. Budownictwo inżynieryjne
  3. Budownictwo paliwowe
  4. Budownictwo energetyczne
  5. Budownictwo komunikacyjne
  6. Inwestycje zagraniczne
 4. AKTUALNOŚCI ▼
  1. Aktualności
  2. Informacje prasowe
  3. Nagrody i wyróżnienia
 5. REALIZACJE
 6. PRACUJ Z NAMI ▼
  1. Ogłoszenia
  2. Studenci i praktykanci
 7. KONTAKT ▼
  1. Kontakt dla mediów
  2. Kontakt
REALIZACJE
2017-09-14
Choszczno - Oczyszczalnia
smallimg1smallimg2smallimg3left-baner

Choszczno

 Wrzesień 2017


 
choszczno-baner
DJI 0011smallW dniu 14.09.2017 r. IDS-BUD S.A. podpisał umowę na realizację kontraktu pn. „Przebudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Choszcznie wraz z infrastrukturą wodno-ściekową” Zamawiającym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie.
 
 
W zakres robot wchodzi kompletna realizacja przedsięwzięcia wraz z dostawami i montażem urządzeń oraz rozruchem technologicznym oczyszczalni.
 
 
 
Inwestycja obejmuje:
 1. DJI 0037smallPrzebudowę budowę obiektów oczyszczalni:
  1. budynku obsługi
  2. placu utwardzonego przeznaczonego na magazyn eksploatacyjny gospodarki komunalnej
  3. budynku magazynu i przeróbki osadu,
  4. zbiornika ścieków dowożonych wraz ze stacją zlewczą,
  5. dwóch zagęszczaczy osadu
  6. budynku technicznego
  7. piaskownika napowietrzanego
  8. komory rozdziału ścieków
  9. komory beztlenowej
  10. biofiltra
  11. dwóch komór osadu czynnego
  12. zbiornika środków PIX, zbiornika środków PAX
  13. przepompowni osadu
  14. dwóch osadników wtórnych
  15. koryta pomiarowego ścieków oczyszczonych
  16. silosu magazynowego wapna
  17. sieci międzyobiektowych (ściekowych, wodociągowych, osadowych, sprężonego powietrza, elektroenergetycznych, sterowniczych, reagentów PIX i PAX) wraz z niezbędnymi przepompowniami (ścieków oczyszczonych, ścieków własnych, części pływających, wód opadowych ze zbiorników retencyjnych)
  18. układu komunikacji wewnętrznej,
  19. budowę odcinka drogi gminnej,
  20. ogrodzenia terenu,
  21. oświetlenia terenu,
 2. Rozbiórkę istniejących obiektów oczyszczalni:
  1. dwóch osadników wtórnych,
  2. koryta pomiarowego,
  3. budynku stacji krat,
  4. piaskownika,
  5. budynku stacji odwadniania osadów,
  6. budynku stacji dmuchaw,
  7. budynku socjalno-biurowego.
 3. Przebudowę istniejących komór osadu czynnego na zbiorniki retencyjne
 4. Budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej składającego się z dwóch równoległych rurociągów od przepompowni głównej do oczyszczalni - o dł. łącznej rurociągów 3 210m
 5. Rozruch technologiczny oczyszczalni.
 6. Szkolenie pracowników.
 7. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, pozwolenia wodnoprawnego oraz wszelkich innych decyzji i uzgodnień niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni.
 
Termin wykonania: 30.10.2018r.