1. STRONA GŁÓWNA
 2. O FIRMIE ▼
  1. Historia firmy
  2. Nasze cele
  3. Certyfikaty
  4. Władze
  5. Grupa Kapitałowa
 3. OFERTA ▼
  1. Budownictwo ogólne
  2. Budownictwo inżynieryjne
  3. Budownictwo paliwowe
  4. Budownictwo energetyczne
  5. Budownictwo komunikacyjne
  6. Inwestycje zagraniczne
 4. AKTUALNOŚCI ▼
  1. Aktualności
  2. Informacje prasowe
  3. Nagrody i wyróżnienia
 5. REALIZACJE
 6. PRACUJ Z NAMI ▼
  1. Ogłoszenia
  2. Studenci i praktykanci
 7. KONTAKT ▼
  1. Kontakt dla mediów
  2. Kontakt
REALIZACJE
2018-06-05
MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO
smallimg1smallimg2smallimg3left-baner

Warszawa

 Maj 2018


 
mwp-baner
W dniu 23 maja 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy konsorcjum IDS-BUD oraz MAR-BUD Budownictwo a Muzeum Wojska Polskiego na realizację inwestycji „Budowa Muzeum Wojska Polskiego – I etap” na terenie Cytadeli Warszawskiej.
 
Oferta konsorcjum IDS-BUD S.A. oraz MAR-BUD Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k. została wybrana w przetargu nieograniczonym przez Muzeum Wojska Polskiego jako najkorzystniejsza spośród sześciu ofert. Projektantem nowej siedziby MWP jest stołeczna pracownia architektoniczna WXCA Sp. z.o.o. Funkcję Inwestora Zastępczego pełni podlegający Ministerstwu Obrony Narodowej, Stołeczny Zarząd Infrastruktury.
 
Planowany na lata 2018-2021 pierwszy etap przedsięwzięcia obejmuje głównie:
 
 • Pawilon Południowy - budynek mieszczący wystawę stałą i czasową wraz z kompleksem obsługi zwiedzających;
 • Garaż podziemny - dwupoziomowy podziemny parking;
 • Plac Gwardii - zlokalizowany na garażu reprezentacyjny plac.
 
mwp-fot2
 
Pawilon Południowy jest pierwszym z dwóch pawilonów wchodzących w skład kompleksu Muzeum Wojska Polskiego. Budynek jest obiektem niskim, wolnostojącym, podpiwniczonym jedynie w obrysie bloku techniczno-magazynowego oraz w obrysie klatek schodowych, które łączą obiekt z planowanym garażem podziemnym, usytuowanym pod Placem Gwardii. Pawilon zlokalizowany jest w centralnej części przy niniejszym placu, symetrycznie względem Pawilonu Północnego. Główną funkcją obiektu jest udostępnianie zbiorów oraz misja edukacyjna. Zgromadzone zostaną tu cenne zabytkowe przedmioty związane z historia oręża Polskiego. Projektowany budynek jest podzielony przestrzennie na osiem bloków funkcjonalnych. Cztery z nich przewiduje się zaadaptować na potrzeby ekspozycji stałej, jeden na potrzeby ekspozycji wystaw czasowych, w jednym rozmieszczono funkcje usługowo biurowe i administracyjne, kolejny przeznaczono na funkcję konferencyjną a ostatni stanowi zaplecze techniczno-magazynowe.
 
Dane liczbowe:
Powierzchnia zabudowy 9 616 m2
Powierzchnia netto 10 965,25 m2
Powierzchnia całkowita 12 743,53 m2
Kubatura brutto 103 984,72 m3
 
Garaż podziemny zlokalizowany został pod Placem Gwardii. Projektowany garaż ma na celu obsługę samochodów osobowych oraz dostawczych. Zorganizowane zostały dwie strefy oznaczone symbolami P.1 oraz P.2. Strefa P.1 (zawierająca dwie kondygnacje garażowe -1 i -2) zapewnia obsługę dla samochodów osobowych. Strefa P.2 (poziom -2) przeznaczona jest dla obsługi samochodów dostawczych. Garaż dla samochodów osobowych zapewnia 691 miejsc postojowych, w tym 18 miejsc postojowych dla samochodów osób niepełnosprawnych.
 
Dane liczbowe:
Powierzchnia netto 23 526,76 m2
Powierzchnia całkowita 27 258,54 m2
Kubatura brutto 105 352,97 m3
 
Plac Gwardii stanowi centralną część całego założenia projektowego. Ma stanowić wygodną i atrakcyjną wizualnie przestrzeń do przebywania na terenie Cytadeli Warszawskiej. Organizuje relacje przestrzenne pomiędzy budynkami muzeów i ponadto, poprzez dostosowanie do istniejącego układu drogowego na terenie Cytadeli, komponuje się z otaczającym krajobrazem oraz istniejącą zabudową. Reprezentacyjna przestrzeń Placu będąca centralnym punktem założeń muzealnych na terenie Cytadeli zaprojektowana została tak, by będąc wygodną przestrzenią użytkową stanowiła sama w sobie odrębny element kompleksu. Główną część Placu wydzielają przymuzealne pasaże prowadzące wzdłuż budynków Pawilonów przy strefach wejściowych w kierunku wschód-zachód. Wydzielona w ten sposób strefa wewnętrzna została ponadto wyróżniona za pomocą posadzki z płyt kamiennych o wymiarach 120x120cm. Wszystkie nawierzchnie Placu Gwardii stanowią płyty kamienne. Elementy małej architektury takie jak: fontanny, ławki, oświetlenie, zieleń dekoracyjna czy formy rzeźbiarskie aranżują zdarzenia na Placu. Tworzą w otwartej przestrzeni strefy o zróżnicowanym charakterze i definiują korzystanie z niego, proponując zwiedzającym różne formy aktywności i odpoczynku. Służąc użytkownikom, Plac staje się swoistą plenerową ekspozycją pozwalającą na swobodne rozmieszczenie dodatkowych elementów, będących jednocześnie częścią ekspozycji Muzeum Wojska Polskiego, jak i estetycznym uzupełnieniem całej kompozycji.
 
Dane liczbowe:
Powierzchnia terenu objętego opracowaniem (teren zamknięty) 17 955 m2
Tereny zieleni na stropodachach 383 m2
Powierzchnia utwardzona: dróg, chodników i placów, ok.: 17 572 m2
 
 

W dniu 23 maja 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy konsorcjum IDS-BUD oraz MAR-BUD Budownictwo a Muzeum Wojska Polskiego na realizację inwestycji „Budowa Muzeum Wojska Polskiego – I etap” na terenie Cytadeli Warszawskiej

Oferta konsorcjum IDS-BUD S.A. oraz MAR-BUD Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k. została wybrana w przetargu nieograniczonym przez Muzeum Wojska Polskiego jako najkorzystniejsza spośród sześciu ofert. Projektantem nowej siedziby MWP jest stołeczna pracownia architektoniczna WXCA Sp. z.o.o. Funkcję Inwestora Zastępczego pełni podlegający Ministerstwu Obrony Narodowej, Stołeczny Zarząd Infrastruktury.

Planowany na lata 2018-2021 pierwszy etap przedsięwzięcia obejmuje głównie:

·         Pawilon Południowy - budynek mieszczący wystawę stałą i czasową wraz z kompleksem obsługi zwiedzających;

·         Garaż podziemny - dwupoziomowy podziemny parking;

·         Plac Gwardii - zlokalizowany na garażu reprezentacyjny plac. 

Pawilon Południowy jest pierwszym z dwóch pawilonów wchodzących w skład kompleksu Muzeum Wojska Polskiego. Budynek jest obiektem niskim, wolnostojącym, podpiwniczonym jedynie w obrysie bloku techniczno-magazynowego oraz w obrysie klatek schodowych, które łączą obiekt z planowanym garażem podziemnym, usytuowanym pod Placem Gwardii. Pawilon zlokalizowany jest w centralnej części przy niniejszym placu, symetrycznie względem Pawilonu Północnego. Główną funkcją obiektu jest udostępnianie zbiorów oraz misja edukacyjna. Zgromadzone zostaną tu cenne zabytkowe przedmioty związane z historia oręża Polskiego. Projektowany budynek jest podzielony przestrzennie na osiem bloków funkcjonalnych. Cztery z nich przewiduje się zaadaptować na potrzeby ekspozycji stałej, jeden na potrzeby ekspozycji wystaw czasowych, w jednym rozmieszczono funkcje usługowo biurowe i administracyjne, kolejny przeznaczono na funkcję konferencyjną a ostatni stanowi zaplecze techniczno-magazynowe.

Dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy        9 616 m2

Powierzchnia netto                 10 965,25 m2

Powierzchnia całkowita         12 743,53 m2

Kubatura brutto                      103 984,72 m3

 

Garaż podziemny zlokalizowany został pod Placem Gwardii. Projektowany garaż ma na celu obsługę samochodów osobowych oraz dostawczych. Zorganizowane zostały dwie strefy oznaczone symbolami P.1 oraz P.2. Strefa P.1 (zawierająca dwie kondygnacje garażowe -1 i -2) zapewnia obsługę dla samochodów osobowych. Strefa P.2 (poziom -2) przeznaczona jest dla obsługi samochodów dostawczych. Garaż dla samochodów osobowych zapewnia 691 miejsc postojowych, w tym 18 miejsc postojowych dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Dane liczbowe:

Powierzchnia netto                 23 526,76 m2

Powierzchnia całkowita         27 258,54 m2

Kubatura brutto                      105 352,97 m3

 

Plac Gwardii stanowi centralną część całego założenia projektowego. Ma stanowić wygodną i atrakcyjną wizualnie przestrzeń do przebywania na terenie Cytadeli Warszawskiej. Organizuje relacje przestrzenne pomiędzy budynkami muzeów i ponadto, poprzez dostosowanie do istniejącego układu drogowego na terenie Cytadeli, komponuje się z otaczającym krajobrazem oraz istniejącą zabudową. Reprezentacyjna przestrzeń Placu będąca centralnym punktem założeń muzealnych na terenie Cytadeli zaprojektowana została tak, by będąc wygodną przestrzenią użytkową stanowiła sama w sobie odrębny element kompleksu. Główną część Placu wydzielają przymuzealne pasaże prowadzące wzdłuż budynków Pawilonów przy strefach wejściowych w kierunku wschód-zachód. Wydzielona w ten sposób strefa wewnętrzna została ponadto wyróżniona za pomocą posadzki z płyt kamiennych o wymiarach 120x120 cm. Wszystkie nawierzchnie Placu Gwardii stanowią płyty kamienne. Elementy małej architektury takie jak: fontanny, ławki, oświetlenie, zieleń dekoracyjna czy formy rzeźbiarskie aranżują zdarzenia na Placu. Tworzą w otwartej przestrzeni strefy o zróżnicowanym charakterze i definiują korzystanie z niego, proponując zwiedzającym różne formy aktywności i odpoczynku. Służąc użytkownikom, Plac staje się swoistą plenerową ekspozycją pozwalającą na swobodne rozmieszczenie dodatkowych elementów, będących jednocześnie częścią ekspozycji Muzeum Wojska Polskiego, jak i estetycznym uzupełnieniem całej kompozycji.

Dane liczbowe:

Powierzchnia terenu objętego opracowaniem (teren zamknięty)    17 955 m2

Tereny zieleni na stropodachach                                                     383 m2

Powierzchnia utwardzona: dróg, chodników i placów, ok.:              17 572 m2