1. STRONA GŁÓWNA
 2. O FIRMIE ▼
  1. Historia firmy
  2. Nasze cele
  3. Certyfikaty
  4. Władze
  5. Grupa Kapitałowa
 3. OFERTA ▼
  1. Budownictwo ogólne
  2. Budownictwo inżynieryjne
  3. Budownictwo paliwowe
  4. Budownictwo energetyczne
  5. Budownictwo komunikacyjne
  6. Inwestycje zagraniczne
 4. AKTUALNOŚCI ▼
  1. Aktualności
  2. Informacje prasowe
  3. Nagrody i wyróżnienia
 5. REALIZACJE
 6. PRACUJ Z NAMI ▼
  1. Ogłoszenia
  2. Studenci i praktykanci
 7. KONTAKT ▼
  1. Kontakt dla mediów
  2. Kontakt
REALIZACJE
2018-06-05
Targówek mieszkalny
smallimg1smallimg2smallimg3left-baner

Warszawa

 Kwiecień 2018


 
targowek-2018
W dniu 18.04.2018r., IDS-BUD S.A. podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pod nazwą: „Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulińskiej”
targowek-2018-1
   
  Zamawiającym jest Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich.
  Termin rozpoczęcia: do dnia 18.04.2018r.
  Termin zakończenia: do dnia 15.11.2018r.
   
  Kontrakt obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
   
  Przedmiotem Projektu jest „Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. "Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulińskiej".
   
  Zakres inwestycji obejmuje:
  1. Budowę:targowek-2018-2
   1. Roboty przygotowawcze:
    1. odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
    2. wycinkę istniejącej zieleni kolidującej z pasem drogowym,
    3. zabezpieczenie drzew,
    4. zdjęcie warstwy humusu,
    5. rozbiórkę elementów dróg i ulic.
   2. Roboty drogowe:
    1. przebudowę istniejących dróg w zakresie inwestycji,
    2. przebudowę skrzyżowań,
    3. budowę chodników, zjazdów, zatok autobusowych,
    4. budowę systemu odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego.
   3. Roboty branżowe w zakresie urządzeń towarzyszących:
    1. budowę sieci kanalizacji deszczowej,
    2. przebudowę sieci wodociągowej,
    3. nasadzenie zieleni,
    4. założenie i pielęgnacja trawników,
    5. wykonanie elementów oznakowania pionowego i poziomego,
    6. przebudowę oświetlenia drogowego,
    7. budowę i przebudowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych,
    8. przebudowę linie elektroenergetycznych,
    9. przebudowę sieci wodociągowej,
    10. przebudowę obiektów małej architektury i wiat przystankowych.
  2. Wykonanie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu na odcinkach przebudowywanych dróg – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu.
  3. Wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas wykonywanych robót (w tym zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy).
  4. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót i w okresie usuwania wad.
  5. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy, zgodnie z zawartymi przez Wykonawcę ustaleniami z właściwymi Zarządcami dróg.
  6. Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
  7. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.