1. STRONA GŁÓWNA
 2. O FIRMIE ▼
  1. Historia firmy
  2. Nasze cele
  3. Certyfikaty
  4. Władze
  5. Grupa Kapitałowa
 3. OFERTA ▼
  1. Budownictwo ogólne
  2. Budownictwo inżynieryjne
  3. Budownictwo paliwowe
  4. Budownictwo energetyczne
  5. Budownictwo komunikacyjne
  6. Inwestycje zagraniczne
 4. AKTUALNOŚCI ▼
  1. Aktualności
  2. Informacje prasowe
  3. Nagrody i wyróżnienia
 5. REALIZACJE
 6. PRACUJ Z NAMI ▼
  1. Ogłoszenia
  2. Studenci i praktykanci
 7. KONTAKT ▼
  1. Kontakt dla mediów
  2. Kontakt
REALIZACJE
2018-08-02
Rewitalizacja Centrum Łodzi
smallimg1smallimg2smallimg3left-baner

Łódź

 Kwiecień - Maj 2018


 
baner
IDS-BUD S.A. podpisał kolejne umowy na realizację zadań dot. „Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi”.
 
Zamawiającym jest Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
 
kilinskiego40-parkkieszonkowy1. W dniu 27.04.2018 r., IDS-BUD S.A. podpisał umowę dotyczącą zadania: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1, 3 i 4 - przebudowa ulicy Próchnika na odc. od ul. Zachodniej do ul. Piotrkowskiej, ulicy Rewolucji 1905r. na odc. od ul. Piotrkowskiej do ul. Kilińskiego, przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Rewolucji 1905r. do ul. Narutowicza, budowa parku kieszonkowego na wysokości posesji Kilińskiego 40 oraz zagospodarowanie terenu nieruchomości działka 534/11 obręb S- 1 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
 
Ogólny zakres zamówienia:
 • opracowanie dokumentacji projektowej (projekt Budowlany i projekt Wykonawczy)
 • ogrodowa18-zachodnia55wykonanie rozbiórek obiektów budowlanych
 • przebudowa układu drogowego (jezdni i chodników, przystanku komunikacji miejskiej wraz z podświetleniem krawędzi przystanku, odwodnienie dróg)
 • usunięcie kolizji telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, ciepłowniczych, gazowych oraz wodociągowych
 • wykonanie fundamentów dla parkomatów
 • montaż elementów małej architektury oraz mebli miejskich
 • wykonanie i montaż tablic Systemu Informacji Miejskiej , Tablic Informacji Pasażerskiej
 • gdanska-legiono-ogrodowawykonanie ciągu pieszo-jezdnego dla mieszkańców
 • zachowanie istniejącego drzewostanu oraz nasadzenie zieleni wysokiej, niskiej oraz pnącej
 • zaprojektowanie oraz wykonanie wiaty przystanku tramwajowego zintegrowaną z ogrodzeniem.
 • wykonanie nasadzeń wraz z budową systemu nawadniania
 • wykonanie robót niezbędnych do budowy parku kieszonkowego
 • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, ostatecznych zezwoleń, decyzji, uzgodnień oraz opinii wymaganych przez prawo.
 
gdanska-legionow-ogrodowa2Termin realizacji: 27.04.2020r.
 
2. W dniu 27.04.2018r., IDS-BUD S.A. podpisał umowę na realizację zadania „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 8 – Budowa układu dróg uzupełniających w kwartale ulic: Gdańska -Legionów -Zachodnia- Ogrodowa oraz przebudowa układu drogowego ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Gdańskiej do ulicy Zachodniej i ul. Zachodniej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
 
Ogólny zakres zamówienia:
 • piotrkowska115opracowanie dokumentacji projektowej (projekt Budowlany i projekt Wykonawczy)
 • wykonanie rozbiórek obiektów budowlanych
 • wykonanie robót budowlanych niezbędnych do przebudowy
 • opracowania branżowe w zakresie przebudowy oświetlenia parkowego, doziemnego i dekoracyjnego
 • budowa kanalizacji teletechnicznej oraz odwodnienia nawierzchni utwardzonych
 • montaż elementów małej architektury oraz mebli miejskich
 • aranżacja zieleni
 • wschodnia54wykonanie robót budowlanych niezbędnych do budowy przebicia wewnątrz-kwartałowego wraz z opracowaniem branżowym
 • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, ostatecznych zezwoleń, decyzji, uzgodnień oraz opinii wymaganych przez prawo.
 
Termin realizacji: 27.07.2020 r.  
 
3. W dniu 30.05.2018r., IDS-BUD S.A. podpisał umowę na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa ul. Tomaszowskiej w Łodzi od ronda z al. Ofiar Terroryzmu 11 Września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda oraz z budową kanalizacji sanitarnej i przebudową (modernizacją) sieci wodociągowej”.
 
Ogólny zakres zamówienia:
 • rozbudowa układu drogowego wraz ze stałą organizacja ruchu
 • budowy kanału deszczowego wraz z odwodnieniem pasa drogowego
 • budowy oświetlenia drogowego
 • przebudowy sieci energetycznej
 • budowy kanału technologicznego
 • przebudowy i zabezpieczenia sieci teletechnicznej
 • gospodarki zielenią
 
Termin realizacji: 31.08.2019 r.