1. STRONA GŁÓWNA
 2. O FIRMIE ▼
  1. Historia firmy
  2. Nasze cele
  3. Certyfikaty
  4. Władze
  5. Grupa Kapitałowa
 3. OFERTA ▼
  1. Budownictwo ogólne
  2. Budownictwo inżynieryjne
  3. Budownictwo paliwowe
  4. Budownictwo energetyczne
  5. Budownictwo komunikacyjne
  6. Inwestycje zagraniczne
 4. AKTUALNOŚCI ▼
  1. Aktualności
  2. Informacje prasowe
  3. Nagrody i wyróżnienia
 5. REALIZACJE
 6. PRACUJ Z NAMI ▼
  1. Ogłoszenia
  2. Studenci i praktykanci
 7. KONTAKT ▼
  1. Kontakt dla mediów
  2. Kontakt
REALIZACJE
2019-01-03
Przepompownia ścieków
smallimg1smallimg2smallimg3left-baner

Warszawa

 Październik 2018


 
przepompownia-baner
W dniu 26.10.2018 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała kontrakt na realizację zadania: „Wykonanie przepompowni ścieków z kanałami tłocznymi i kanalizacji ściekowej wraz z odcinkami sieci w ul. Chlubnej, Skierdowskiej i drogach dojazdowych w Warszawie Dzielnica Białołęka”.
 
Inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
 
Zakres inwestycji obejmuje:
1. wykonania ETAPU I
Opracowanie dokumentacji projektowej:
a) przepompowni ścieków P1 o wydajności 23,9 l/s wraz z przewodami tłocznymi 2 x DN 225x13,4 mm Lca 600 m na odcinku od przepompowni P1 do istniejącego przewodu tłocznego DN 200 mm w ul. Deseniowej w Warszawie Dzielnica Białołęka,
b) sieci kanalizacji ściekowej DN 200/300 mm Lca 1600 m Skierdowskiej na odcinku od posesji Skierdowska nr 4 do ul. Chlubnej, w ul. Chlubnej na odcinku od ul. Skierdowskiej do ul. Deseniowej i w drogach dojazdowych do ul. Chlubnej na dz. ew. nr 79, 85 oraz 44/7, 61/3, 62/4, 72/3, 72/4 z obrębu 4-02-26 w Warszawie Dzielnica Białołęka wraz z odcinkami sieci od kanału ulicznego do granicy nieruchomości w Warszawie Dzielnica Białołęka, oraz pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych dla budowy ww. sieci.
Pozyskanie niezbędnych decyzji o pozwoleniu na budowę lub skuteczne zgłoszenie prac budowlanych dla inwestycji objętej wyżej wymienionym projektem.
2. wykonania ETAPU II
Budowa przepompowni ścieków P1 wraz z przewodami tłocznymi oraz sieci kanalizacji ściekowej DN 200/300 mm w ul. Skierdowskiej, Chlubnej i w drogach dojazdowych do ul. Chlubnej wraz z odcinkami sieci od kanału ulicznego do granicy nieruchomości w Warszawie Dzielnica Białołęka na podstawie dokumentacji oraz decyzji uzyskanych w ramach Etapu I.
 
Termin realizacji:
Etap I- 40 tygodni od dnia zawarcia Umowy
Etap II- 50 tygodni od dnia podpisania Protokołu odbioru Dokumentacji