1. STRONA GŁÓWNA
 2. O FIRMIE ▼
  1. Historia firmy
  2. Nasze cele
  3. Certyfikaty
  4. Władze
  5. Grupa Kapitałowa
 3. OFERTA ▼
  1. Budownictwo ogólne
  2. Budownictwo inżynieryjne
  3. Budownictwo paliwowe
  4. Budownictwo energetyczne
  5. Budownictwo komunikacyjne
  6. Inwestycje zagraniczne
 4. AKTUALNOŚCI ▼
  1. Aktualności
  2. Informacje prasowe
  3. Nagrody i wyróżnienia
 5. REALIZACJE
 6. PRACUJ Z NAMI ▼
  1. Ogłoszenia
  2. Studenci i praktykanci
 7. KONTAKT ▼
  1. Kontakt dla mediów
  2. Kontakt
REALIZACJE
2019-01-03
Kolektor Zachodni Warszawa
smallimg1smallimg2smallimg3left-baner

Warszawa

 Grudzień 2018


 
kolektor-zachodni-baner
W dniu 12.12.2018 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała umowę na Budowę kolektora Zachodniego.
Inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
 
Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem budowę: -kolektora Zachodniego z rur żelbetowych zgodnych z PN EN 1916 DN 1,2 m Lca 457m na odcinku od istniejącego kolektora 1,8x2,25 m w ul. Bohaterów Września na skrzyżowaniu z ul. Dickensa (komora KI) do ul. Korotyńskiego (komora K6); -kolektora ogólnospławnego z rur GRP SN >40000 wg PN-EN14364 DN 1,2 m Lca 411m w ul. Korotyńskiego na odcinku od Kolektora Zachodniego (komora K6) do ul. Grójeckiej (komora KII);
 
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do:
 • ułożenia kolektora na długości 457,00 m na płycie żelbetowej wspartej na kolumnach betonowych CMC,
 • w ul. Korotyńskiego wszystkie kolidujące przykanaliki od wpustów deszczowych oraz przykanaliki i kanały mają zostać przełączone do budowanego kanału;
 • w przypadku konieczności wykonania innych prac m.in. zabezpieczenia kolizji i opracowania ich rozwiązań, odtworzenia nawierzchni po robotach budowlanych, odwodnienie wykopów, aktualizację uzgodnienia w zakresie zabezpieczenia skrzyżowań sieci kanalizacji sanitarnej z kablami elektroenergetycznymi, kablami oświetlenia i sygnalizacji, siecią ciepłowniczą,
 • opracowania aktualizacji lub sporządzenia nowego projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń,
 • wykonania wycinki drzew i krzewów,
 • wykonania nasadzeń zastępczych w ilości 200 drzew oraz 1386 krzewów
 • w przypadku przerwania robót na okres zimowy należy przewidzieć utrzymanie przejezdności drogi przez okres zimowy wraz z obsługą zimowego utrzymania dróg, na warunkach uzyskanych od zarządcy drogi;
 • wykonania prób oraz usunięcia jakichkolwiek wad w Robotach wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia oraz wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia przez Wykonawcę prób w celu oddania Robót wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia do eksploatacji;
 
Termin realizacji: 26 miesięcy od daty zawarcia kontraktu