1. STRONA GŁÓWNA
 2. O FIRMIE ▼
  1. Historia firmy
  2. Nasze cele
  3. Certyfikaty
  4. Władze
  5. Grupa Kapitałowa
 3. OFERTA ▼
  1. Budownictwo ogólne
  2. Budownictwo inżynieryjne
  3. Budownictwo paliwowe
  4. Budownictwo energetyczne
  5. Budownictwo komunikacyjne
  6. Inwestycje zagraniczne
 4. AKTUALNOŚCI ▼
  1. Aktualności
  2. Informacje prasowe
  3. Nagrody i wyróżnienia
 5. REALIZACJE
 6. PRACUJ Z NAMI ▼
  1. Ogłoszenia
  2. Studenci i praktykanci
 7. KONTAKT ▼
  1. Kontakt dla mediów
  2. Kontakt
REALIZACJE
2019-01-03
Składowisko odpadów
smallimg1smallimg2smallimg3left-baner

Gdańsk

 Grudzień 2018


 
skladownia-odpadow-baner
W dniu 19.12.2018 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała kontrakt na realizację zadania „Budowa sektora nr 800/3 kwatery składowania odpadów komunalnych dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Szadółkach wraz z placami, drogami i infrastrukturą techniczną”.
 
Inwestorem jest Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. w Gdańsku
 
Zakres zamówienia obejmuje:
 • opracowanie projektów wykonawczych wielobranżowych i technologicznych,
 • organizacja placu budowy,
 • wytyczenie obiektów w terenie,
 • budowa sektora nr 800/3 kwatery składowania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 • dostawa i montaż urządzeń i sprzętu,
 • dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowych urządzeń
 • przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie sektora nr 800/3 kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 • przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenie zintegrowane,
 • przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenie wodnoprawne,
 • sporządzenie instrukcji prowadzenia składowiska wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska,
 • sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi opisami
 • przekazanie obiektu Zamawiającemu.
 
Termin realizacji: 440 dni od daty zawarcia kontraktu