1. STRONA GŁÓWNA
 2. O FIRMIE ▼
  1. Historia firmy
  2. Nasze cele
  3. Certyfikaty
  4. Władze
  5. Grupa Kapitałowa
 3. OFERTA ▼
  1. Budownictwo ogólne
  2. Budownictwo inżynieryjne
  3. Budownictwo paliwowe
  4. Budownictwo energetyczne
  5. Budownictwo komunikacyjne
  6. Inwestycje zagraniczne
 4. AKTUALNOŚCI ▼
  1. Aktualności
  2. Informacje prasowe
  3. Nagrody i wyróżnienia
 5. REALIZACJE
 6. PRACUJ Z NAMI ▼
  1. Ogłoszenia
  2. Studenci i praktykanci
 7. KONTAKT ▼
  1. Kontakt dla mediów
  2. Kontakt
REALIZACJE
2019-02-26
Oczyszczalnia ścieków Z. Góra
smallimg1smallimg2smallimg3left-baner

Zielona Góra

 Styczeń 2019


 
zielona-gora-baner
W dniu 21.01.2019 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała umowę na realizację inwestycji „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Zielona Góra w zakresie instalacji fermentacji osadów ściekowych wraz z wykorzystaniem biogazu oraz układem kogeneracji”.
 
Inwestorem są Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
 
W zakres zamówienia wchodzi budowa nowych oraz modernizacja istniejących obiektów :
 • zagęszczacz grawitacyjny osadu wstępnego (modernizacja),
 • zbiornik grawitacyjny osadu nadmiernego (modernizacja),
 • komora zasuw (modernizacja),
 • zbiornik osadu zagęszczonego zmieszanego (obiekt projektowany),
 • budynek wielofunkcyjny (obiekt projektowany),
  • instalacja termicznej hydrolizy osadów,
  • instalacja mechanicznego zgęszczania osadu nadmiernego,
  • wymienniki ciepła i pompownia cyrkulacji osadu, 
  • pompownia osadu wstępnego,
  • instalacja przyjęcia tłuszczy,
  • instalacja agregatów kogeneracyjnych,
  • kocioł rezerwowy,
  • węzeł osuszania i usuwania siloxanów z biogazu,
  • instalacja podnoszenia ciśnienia wody technologicznej,
 • wydzielone zamknięte komory fermentacyjne (obiekt projektowany),
 • zbiorniki osadu przefermentowanego nr 1 i 2 (zmiana funkcji),
 • układ uzdatniania biogazu (obiekt projektowany),
 • ujęcie biogazu (obiekt projektowany),
 • odsiarczalnia biogazu (obiekt projektowany),
 • zbiornik biogazu (obiekt projektowany),
 • pochodnia (obiekt projektowany),
 • zbiornik  retencyjny  filtratu  z  stacją  chemicznego  usuwania  fosforu  z  filtratu  (obiekt projektowany),
 • przepompownia lokalna,
 • sieci międzyobiektowe,
 • wymianę/rozbudowę,  w  wymaganym  zakresie  i  obiektach,  urządzeń  elektrycznych  i wyposażenia AKPIA,
 • drogi i place,
wraz z pracami towarzyszącymi, oraz:
 • wykonanie  rozruchu  i  uruchomienie  wybudowanych  i  zmodernizowanych  obiektów oczyszczalni  ścieków  w  zakresie  instalacji  fermentacji  osadów  ściekowych  wraz  z wykorzystaniem biogazu oraz układem kogeneracji,
 • przeprowadzenie  ponownego  rozruchu  technologicznego  wraz  z  regulacją  ustawienia łopatek wirnika suszarki osadów ściekowych.
 
Termin realizacji: 30.09.2021r.