1. STRONA GŁÓWNA
 2. O FIRMIE ▼
  1. Historia firmy
  2. Nasze cele
  3. Certyfikaty
  4. Władze
  5. Grupa Kapitałowa
 3. OFERTA ▼
  1. Budownictwo ogólne
  2. Budownictwo inżynieryjne
  3. Budownictwo paliwowe
  4. Budownictwo energetyczne
  5. Budownictwo komunikacyjne
  6. Inwestycje zagraniczne
 4. AKTUALNOŚCI ▼
  1. Aktualności
  2. Informacje prasowe
  3. Nagrody i wyróżnienia
 5. REALIZACJE
 6. PRACUJ Z NAMI ▼
  1. Ogłoszenia
  2. Studenci i praktykanci
 7. KONTAKT ▼
  1. Kontakt dla mediów
  2. Kontakt
REALIZACJE
2019-07-05
Kontrakt Z-6/W
Toruń

 Lipiec 2019

 

 
W dniu 05.07.2019 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała umowę na realizację inwestycji: Kontrakt Z-6/W "Rozdział kanalizacji ogólnospławnej - budowa kolektora deszczowego K-I w ul. Chrobrego w Toruniu"
 
Zamawiający: Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
 
Zakres inwestycji:
 • budowa kolektora deszczowego w ul. Chrobrego wraz z przebudową odcinków kanalizacji sanitarnej,
 • budowa podczyszczalni ścieków,
 • przebudowa kolektora ogólnospławnego
 
Zbiorcze zestawienie długości budowanego kanału:
Mikrotuneling DN 1200 - 1932,00 m
Wykop otwarty:
 • DN 1200 - 229,00 m,
 • DN 600 - 39,00 m,
 • DN 500 - 56,00 m,
 • DN 300 - 18,00 m,
 • DN 200 - 349,00 m
 
Zbiorcze zestawienie długości przebudowywanych sieci:
- Kolektor ogólnospławny
mikrotuneling DN 1200 - 69,50 m
wykop otwarty DN 1200 - 129,00 m
- Kanalizacja sanitarna
wykop otwarty
DN 300 - 38,50 m,
DN 160 - 23,00 m
 
Czas na realizację Inwestycji: 26 miesięcy