1. STRONA GŁÓWNA
 2. O FIRMIE ▼
  1. Historia firmy
  2. Nasze cele
  3. Certyfikaty
  4. Władze
  5. Grupa Kapitałowa
 3. OFERTA ▼
  1. Budownictwo ogólne
  2. Budownictwo inżynieryjne
  3. Budownictwo paliwowe
  4. Budownictwo energetyczne
  5. Budownictwo komunikacyjne
  6. Inwestycje zagraniczne
 4. AKTUALNOŚCI ▼
  1. Aktualności
  2. Informacje prasowe
  3. Nagrody i wyróżnienia
 5. REALIZACJE
 6. PRACUJ Z NAMI ▼
  1. Ogłoszenia
  2. Studenci i praktykanci
 7. KONTAKT ▼
  1. Kontakt dla mediów
  2. Kontakt
REALIZACJE
2013-03-26
Kanalizacja w Gorzycach

KANALIZACJA W GORZYCACH

Gorzyce


IDS-BUD wykona kanalizację sanitarną w gminie Gorzyce w miejscowości Gorzyczki
W ramach projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim” nasza spółka wykona kanalizację sanitarną w miejscowości Gorzyczki. Niniejsze zamówienie stanowi część Projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanego w latach 2007-2013. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej (około 16 km) wraz z robotami towarzyszącymi i odtworzeniem nawierzchni po zakończeniu robót związanych z wykonaniem niniejszego zamówienia. Czas realizacji zamówienia to 27 miesięcy.