1. STRONA GŁÓWNA
 2. O FIRMIE ▼
  1. Historia firmy
  2. Nasze cele
  3. Certyfikaty
  4. Władze
  5. Grupa Kapitałowa
 3. OFERTA ▼
  1. Budownictwo ogólne
  2. Budownictwo inżynieryjne
  3. Budownictwo paliwowe
  4. Budownictwo energetyczne
  5. Budownictwo komunikacyjne
  6. Inwestycje zagraniczne
 4. AKTUALNOŚCI ▼
  1. Aktualności
  2. Informacje prasowe
  3. Nagrody i wyróżnienia
 5. REALIZACJE
 6. PRACUJ Z NAMI ▼
  1. Ogłoszenia
  2. Studenci i praktykanci
 7. KONTAKT ▼
  1. Kontakt dla mediów
  2. Kontakt
REALIZACJE
2013-03-26
Kanalizacja Golub-Dorzyń

KANALIZACJA GOLUB - DOBRZYŃ

Golub-Dobrzyń


IDS-BUD rozbuduje oczyszczalnię ścieków i zmodernizuje stację wodociągową w Golubiu-Dobrzyniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą
W ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Golubia-Dobrzynia” IDS–Bud jako lider konsorcjum podpisał kontrakt na wykonanie robót budowlano-montażowych dot. Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków , modernizacji stacji wodociągowej oraz budowy i modernizacji sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Golubiu-Dobrzyniu. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca dodatkowo zaprojektuje i wykona sieć wodociągową i kanalizację sanitarną wraz z przyłączami w Golubiu-Dobrzyniu przy ulicach PTTK i Dworcowej. Całkowita długość modernizowanej i nowobudowanej sieci wodociągowej oraz sanitarno-deszczowej to ponad 17 500 m. Termin wykonania zamówienia: grudzień 2014 r.