1. STRONA GŁÓWNA
 2. O FIRMIE ▼
  1. Historia firmy
  2. Nasze cele
  3. Certyfikaty
  4. Władze
  5. Grupa Kapitałowa
 3. OFERTA ▼
  1. Budownictwo ogólne
  2. Budownictwo inżynieryjne
  3. Budownictwo paliwowe
  4. Budownictwo energetyczne
  5. Budownictwo komunikacyjne
  6. Inwestycje zagraniczne
 4. AKTUALNOŚCI ▼
  1. Aktualności
  2. Informacje prasowe
  3. Nagrody i wyróżnienia
 5. REALIZACJE
 6. PRACUJ Z NAMI ▼
  1. Ogłoszenia
  2. Studenci i praktykanci
 7. KONTAKT ▼
  1. Kontakt dla mediów
  2. Kontakt
REALIZACJE
2011-10-07
Kontrakt na realizację zagospodarowanie terenu otaczającego Stadion Narodowy w Warszawie na zlecenie Narodowego Centrum Sportu Sp. z o.o.

IDS - BUD Sp. z o.o. jako lider konsorcjum podpisał w dniu 06.10.2011 r. umowę realizacyjną, której przedmiotem jest zagospodarowanie terenu otaczającego Stadion Narodowy w Warszawie poprzez budowę ciągów pieszych i dróg dojazdowych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowanie terenów zieleni dla Stadionu Narodowego, na co składają się następujące roboty budowlane i czynności główne: budowa ciągów pieszych i dróg dojazdowych w obszarze pomiędzy Stadionem, terenem linii kolejowej, ul. Zamoyskiego i Al. Zielenieckiej, wykonanie niezbędnych robót...