Więcej artykułów…

  1. Budowa gazociągu Tworóg–Kędzierzyn DN 1000, MOP 8,4 MPa ok. 43,4 km wraz z obiektami towarzyszącymi
  2. IDS-BUD zrealizuje kolejną inwestycję w ramach Programu „Mieszkanie Plus”
  3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary - Wrocław (w Widawa) wraz z infrastrukturą
  4. Instalacja suszarni osadów ściekowych w powiązaniu technologicznym oczyszczalni ścieków w Tarnobrzegu
Realizacja: Informatikon