Władze

Zarząd

Andrzej Napierski Prezes Zarządu


Iwona Rudnikowska Wiceprezes Zarządu


Mariusz Woszczyk Członek Zarządu


Grzegorz Tomaszewski Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Marek Stefański Przewodniczący Rady


Marta Stefańska-Jackowicz Członek Rady


Sebastian Rudnikowski Członek Rady


Joanna Napierska Członek Rady


Janusz Krzeszewski Członek Rady


Katarzyna Zimnicka-Jankowska Członek Rady