BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

Pion Budownictwa Inżynieryjnego oferuje kompleksowe usługi w zakresie:

  Budowa obiektów ochrony środowiska, w tym:

 • oczyszczalnie ścieków
 • stacje uzdatniania wody
 • sieci kanalizacyjne i wodociągowe
 • przepompownie ścieków
 • zbiorniki retencyjne
 • suszarnie i spalarnie osadów
 • budowa obiektów unieszkodliwiania odpadów

  Budowa obiektów hydrotechnicznych, w tym:

 • obiekty hydrotechniki morskiej (nabrzeża, pirsy, falochrony, mola)
 • obiekty inżynierii śródlądowej (elektrownie wodne, regulacje rzek, jazy, zbiorniki retencyjne)

   

Realizacja: Informatikon