Piano House

Konsorcjum w którego skład wchodzą IDS-BUD Sp. z o.o. (Lider) oraz Bilfinger Berger Budownictwo S.A. (Partner) wybuduje kompleks apartamentowy z usługami oraz garażem podziemnym w Warszawie u zbiegu ulic Topiel i Zajęczej dla Inwestora: Pańska Sp. z o.o.

więcej...

Oczyszczalnia ścieków Czajka

Miło nam poinformować, iż 16 maja 2012 IDS-BUD podpisał kontrakt pn.: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka

więcej...

Stadion Narodowy

IDS - BUD Sp. z o.o. jako lider konsorcjum podpisał w dniu 06.10.2011 r. umowę realizacyjną, której przedmiotem jest zagospodarowanie terenu otaczającego Stadion Narodowy w Warszawie...

więcej...

Osiedle w Jaworznie

IDS-BUD podpisał umowę z Polskim Koncernem Energetycznym S.A.na budowę Zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Jaworznie. Realizowany zespół to 130 mieszkań o powierzchni całkowitej 11.269m2 realizowanych w systemie „pod klucz”.Planowane zakończenie inwestycji - kwiecień 2012r.

więcej...

Hipermarket Auchan

IDS-BUD otrzymał zlecenie na budowę Galerii Handlowej w Centrum Handlowym Auchan w Łomiankach.

więcej...

Gmina Zabrze

IDS-BUD podpisał umowę na realizację Kontraktu 2 „Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Zaborze Południowe” w ramach Projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”.

więcej...

Wodociągi Radom

IDS-BUD podpisał umowę z Wodociągami Miejskimi w Radomiu na realizację Kontraktu nr 15 pn: „Modernizacja i rozbudowa wybranych ujęć wody i SUW na terenie miasta Radomia plus system monitoringu”.

więcej...

Osiedle DOM Development

IDS-BUD wykona dla Dom Development I etap infrastruktury zewnętrznej osiedla realizowanego w Warszawie przy ul. Powązkowskiej

więcej...

Auchan w Krakowie

IDS-BUD podpisał zlecenie z Zamawiającym Auchan Polska Sp. z o. o. na przebudowę układu drogowego w Krakowie.

więcej...

Dworzec w myślenicach

Dworzec autobusowy z częścią handlowo-usługową o łącznej powierzchni użytkowej równej 3.386m2, zaprojektowano jako budynek jednokondygnacyjny podzielony na część dworca oraz niezależne lokale...

więcej...

Most Poniatowskiego

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ul. Wybrzeże Szczecińskie na odc. od Mostu Poniatowskiego do wiaduktu kolejowego, który ...

więcej...

Olivia Center

Budynek składa się z 7 kondygnacji naziemnych oraz dwóch podziemnych. Przejście w formie bramy w części centralnej budynku wysokie na trzy kondygnacje stanowi rozdzielenie na...

więcej...

Tęczowy Las

W ramach budowy II Etapu Osiedla „Tęczowy Las” zostaną zrealizowane dwa budynki mieszkalne wielorodzinne z garażem podziemnym nr 3 i 4. Budowa budynku nr 3 rozpoczęła się w...

więcej...

Galeria Handlowa w Sieradzu

Galeria handlowa o powierzchni użytkowej ok. 10 tys. m2 spełniać będzie funkcje handlową wzbogaconą o funkcje gastronomiczne i usługowe. Budynek zaprojektowano jako...

więcej...

Platinum Hospitals

Budowę Szpitala „Platinum Hospitals” przebiegającą w ramach rewitalizacji dawnego Szpitala Sióstr Elżbietanek przewiduje się do realizacji 2-etapowej. W pierwszym etapie zostanie przekazana do...

więcej...

Estakada w Łomiankach

IDS-BUD Sp. z.o.o. podpisał kontrakt jako Generalny Wykonawca na budowę węzła drogowego na przecięciu drogi krajowej nr 7 Gdańsk-Warszawa z ulicą Brukową w Łomiankach wraz z przebudową infrastruktury technicznej .

więcej...

Wodociągi Sochaczew

Dwudziestego czwartego września w sochaczewskim ratuszu podpisano dwie umowy stanowiące milowy krok w rozbudowie miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej. Zawarte tego dnia kontrakty dotyczą...

więcej...

Kanalizacja w Gorzycach

W ramach projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim” nasza spółka wykona kanalizację sanitarną w miejscowości Gorzyczki.

więcej...

Oczyszczalnia w Łękach

Realizowana oczyszczalnia ścieków stanowić będzie zblokowany obiekt inżynieryjny. Działanie oczyszczalni będzie całkowicie zautomatyzowane i oparte o technologię osadu czynnego.

więcej...

Galeria Vis a Vis

Spółka jako Generalny Wykonawca zbuduje w Radomiu galerię handlową o powierzchni całkowitej 3.815 m2, która spełniać będzie funkcję handlową wzbogaconą o funkcje gastronomiczne i usługowe.

więcej...

Pompownia w Sulejowie

W ramach realizacji programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów , IDS-BUD jako lider konsorcjum podpisał umowę w ramach której wykona...

więcej...

Kanalizacja Golub-Dorzyń

W ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Golubia-Dobrzynia” IDS–Bud jako lider konsorcjum podpisał kontrakt na wykonanie robót budowlano-montażowych dot. Przebudowy i...

więcej...

Kanalizacja w Legionowie

W styczniu 2011 roku, konsorcjum firm na czele którego stoi IDS-BUD, podpisało umowę z Przedsiębiorstwem Wodno-Kanalizacyjnym „Legionowo” Sp. z o.o. na „Modernizację systemu kanalizacyjnego...

więcej...

Hotel w Łodzi

Budynek Hotelu o zwartej bryle, architekturą bardzo dobrze wpisujący się w stylistykę i klimat ul.Piotrkowskiej w Łodzi. Obiekt z jedną kondygnacją podziemną i siedmioma nadziemnymi.

więcej...

Terminal Naftowy

Konsorcjum firm z IDS-BUD jako Liderem podpisało 8 kwietnia 2013 r. umowę wykonawczą na budowę terminala naftowego w Gdańsku dla PERN "Przyjaźń" S.A.

więcej...

Oczyszczalnia Ciechanów

IDS-BUD S.A. dnia 22.04.2013 podpisał umowę na „Budowę stacji termicznej utylizacji osadów ściekowych wraz z gospodarką cieplną i modernizacją obiektów towarzyszących w Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowie.”...

więcej...

Śląskie Centrum Chorób Serca

IDS-BUD S.A. dnia 29.04.2013 podpisał umowę na „Rozbudowę Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu (moduł C) – utworzenie ogólnopolskiego centrum kliniczno-naukowego transplantacji płuc i serca oraz leczenia mukowiscydozy u dorosłych i dzieci wraz z budową parkingów dla modułu B oraz modułu C Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu”

więcej...

Oczyszczalnia Ścieków Olkusz

IDS-BUD S.A. 16 maja 2013 r. podpisał umowę na realizację Kontraktu pod nazwą „Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu dla projektu pn.: Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I”. Zamawiającym jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ,ul. Kluczewska 4, 32- 300 Olkusz

więcej...

Linia 400 kV Ełk Bis

IDS-BUD S.A. 25 czerwca 2013 r. podpisał umowę na realizację zamówienia pn. „Budowa linii 400 kV Ełk Bis – Granica RP.” Zamawiający: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna. Wykonawca: konsorcjum w składzie: IDS-BUD S.A. - Lider Konsorcjum, ENPROM Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum

więcej...

Oczyszczalnia ścieków Puławy

IDS-BUD S.A. 28 czerwca 2013 r. podpisał umowę na realizację Kontraktu pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Puławach w zakresie gospodarki ściekowej oraz gazowo – energetycznej – Kontrakt nr 7.4.1 - Etap I”, którego Zamawiającym jest: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o.

więcej...

Kanalizacja sanitarna

IDS - BUD S.A. 23 sierpnia 2013 r. podpisał umowę na realizację Kontraktu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogacicy”. Zamawiającym jest GMINA KLUCZBORK. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 14 km w systemie grawitacyjno- ciśnieniowym wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej celem odprowadzenia ścieków z budynków

więcej...

Oczyszczalnia ścieków Łęgi

IDS- BUD S.A. 14 sierpnia 2013 r. podpisał umowę na realizację kontraktu pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem – etap 2”. Zamawiającym jest SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o

więcej...

Wodociągi Warszawa

IDS-BUD S.A. 2 października 2013 r. podpisał kontrakt pn.:„Rozbudowa technologii uzdatniania wody Zakładu Wodociągu Praskiego”. Zamawiającym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

więcej...

Wodociągi Pruszków

IDS-BUD S.A. 5 grudnia 2013 r. podpisał umowę na realizację zadania pn:. „Modernizacja kolektorów głównych dla Pasma Pruszkowskiego”.

więcej...

Blok energetyczny

IDS-BUD S.A. 16 stycznia 2014 r. podpisał umowę na wykonanie fundamentów maszynowni i konstrukcji żelbetowych podpiwniczenia wraz z fundamentem turbozespołu, uziemieniem fundamentów i instalacjami podposadzkowymi (zadanie I) oraz kompleksowe wykonanie tuneli kablowych (zadanie II)

więcej...

Laboratorium Centralne

IDS-BUD S.A. podpisał 28 stycznia 2014r. umowę na budowę Laboratorium Centralnego CEZAMAT wraz z dostawą elementów wyposażenia, a także dostawą, instalacją i uruchomieniem aparatury naukowo - badawczej w ramach prawa opcji

więcej...

Budowa tłoczni gazu

IDS-BUD S.A. 5 marca 2014 r. podpisał umowę na wykonanie zadania „Budowa tłoczni gazu na KGZ Czarna Sędziszowska i zabudowa dodatkowej sprężarki na OZG Dzików - KGZ Lubaczów”.

więcej...

Zbiorniki wodociągowe

IDS-BUD S.A. 1 kwietnia 2014 r. podpisał umowę na realizację zadania pn.: „Zbiorniki wodociągowe Górka Narodowa Wschód”. Zamawiającym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna, Kraków.

więcej...

Stacja uzdatniania wody

IDS-BUD S.A. 28 sierpnia 2014 r. podpisał umowę na realizację Kontraktu pn.: „Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody nr 1 z zapleczem techniczno- administracyjnym przy ul. Mireckiego w Mińsku Mazowieckim”. Zamawiającym jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

więcej...

Linia 400 kV Piła

W dniu 04.12.2015 r. została podpisana umowa na budowę linii 400 kV Piła Krzewina–Plewiska.

więcej...

Droga ekspresowa S7

W dniu 29 czerwca 2016 r. IDS-BUD S.A. podpisał umowę na realizację kontraktu pn.: „Budowa drogi ekspresowej s7 Kraków – Rabka Zdrój na odcinku Lubień – Naprawa, od km 713+580 do ok. 721+170”.

więcej...

Infrastruktura wojskowa

Spółka IDS-BUD S.A. podpisała kolejny kontrakt w obszarze wojskowym – dotyczy on MPS w Jednostce Wojskowej w Dębogórzu....

więcej...

Węzeł drogowy Wiązowna I

W dniu 23 czerwca 2016 r. IDS-BUD S.A. i podpisał umowę na realizację kontraktu dotyczącego budowy węzła drogowego Wiązowna I na drodze krajowej nr 17 w miejscowości Góraszka gm. Wiązowna

więcej...

Modernizacja hali dla AWF

W dniu 29 września 2016 r. Konsorcjum IDS-BUD S.A. i TAMEX Obiekty Sportowe S.A. podpisało umowę na realizację kontraktu pn.: „Modernizacja hali lekkoatletycznej im. Janusza Kusocińskiego w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie”

więcej...

ODTJ w Modlinie

IDS-BUD S.A. w dniu 11 października 2016 r. podpisał umowę na realizację zamówienia pn.: „Budowa Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Modlinie”.

więcej...

Obwodnica Gostynina

W dniu 14 października 2016 r. Konsorcjum IDS-BUD S.A. i P.P.H.U. EUROMETAL podpisało umowę na realizację zamówienia pn.: „Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska- ekranów akustycznych, zlokalizowanych w pasie drogi krajowej numer 60 na odcinku Obwodnicy Gostynina od km 0+000 do km 8+804”.

więcej...

Zbiornik retencyjny O.Ś. Czajka

W dniu 22 grudnia 2016 firma IDS-BUD podpisała umowę na realizację inwestycji: Budowa zbiornika retencyjnego na terenie O.Ś. „Czajka”.

więcej...

Centrum leczenia demencji

W dniu 28 listopada 2016 r. podpisaliśmy kontrakt na Budowę Centrum Leczenia Demencji w Otwocku.

więcej...

Inwestycja dla Mercedesa

W dniu 24 lutego 2017 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała kontrakt na Budowę Serwisu Samochodów Ciężarowych Mercedes-Benz w Emilianowie k. Radzymina

więcej...

Węzeł DK i hala targowa

W dniu 30 marca 2017 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała kontrakt na Budowę drogowo-kolejowego węzła przesiadkowego, targowiska miejskiego okresowego i hali targowej z infrastrukturą położonych przy ulicy Sienkiewicza w Ciechanowie

więcej...

Stalowa Wola

W dniu 8 czerwca 2017 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała kontrakt dotyczący wykonania dla potrzeb nowobudowanego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. nowego rurociągu wody chłodzącej metodą mikrotunelingu...

więcej...

Hotel Moxy - Pyrzowice

W dniu 3 lipca 2017 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała kontrakt na budowę hotelu Moxy przy lotnisku w Katowicach Pyrzowicach...

więcej...

Budynki mieszkalne Wałbrzych

W dniu 3 lipca 2017 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała kontrakt na Budowę pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Husarskiej w Wałbrzychu....

więcej...

Oczyszczalnia w Bochni

W dniu 3 sierpnia 2017 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała kontrakt na rozbudowę i przebudowę ciągu technologicznego na oczyszczalni ścieków w Bochni wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii...

więcej...

Wylot z S7

W dniu 17 sierpnia 2017 r. firma IDS- BUD S.A. podpisała umowę na realizację kontraktu pn.: „Projekt i budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do Obwodnicy Grójca – Odcinek „B” od węzła „Lesznowola” (bez węzła) do węzła „Tarczyn Północ” (z węzłem) – długość odcinka ok. 14,80 km...

więcej...

Supraśl - SUW Wasilków

W dniu 29.08.2017 r. IDS-BUD S.A. podpisał umowę na realizację kontraktu pn. „Przebudowa doprowadzalnika wody surowej z rzeki Supraśl- SUW Wasilków”. Zamawiającym są Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. ...

więcej...

Choszczno - Oczyszczalnia

W dniu 14.09.2017 r. IDS-BUD S.A. podpisał umowę na realizację kontraktu pn. „Przebudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Choszcznie wraz z infrastrukturą wodno-ściekową”. Zamawiającym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie...

więcej...

Tereny inwestycyjne N. Modlin

W dniu 25.09.2017 firma IDS-BUD S.A. podpisała umowę na realizację zadania pn.: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Nowym Modlinie w Gminie Pomiechówek w celu nadania im nowych funkcji społecznych i gospodarczych (PomInvest)” ...

więcej...

Agregaty sprężarkowe

„Dostawa 2 szt. agregatów sprężarkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zabudowa dodatkowych sprężarek gazu na KGZ Tarnów II” wraz z instalacjami pomocniczymi ...

więcej...

Zadanie nr 01496

Podpisanie mowy ze Stołecznym Zarządem Infrastruktury dotyczącej wykonania robót budowlano-montażowych wraz z konserwacją i serwisem ...

więcej...

Oczyszczalnia w Myśliborzu

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Myśliborzu wraz z budową kolektora kanalizacji sanitarnej Golenice-Myślibórz ...

więcej...

Budowa gazociągu DN 1000

W dniu 9 listopada 2017 r. firma IDS- BUD S.A. podpisała umowę na realizację zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. Budowa gazociągu DN 1000 Zdzieszowice – Wrocław, odcinek Zdzieszowice - Brzeg ...

więcej...

Suszarnia osadów ściekowych

W dniu 11 grudnia 2017 r. IDS-BUD S.A. podpisał umowę na realizację kontraktu pn. „Instalacja suszarni osadów ściekowych w powiązaniu technologicznym oczyszczalni ścieków w Tarnobrzegu” ...

więcej...

Sieć kanalizacyjna Psary

W dniu 15 grudnia 2017 r. IDS-BUD S.A. podpisał umowę na realizację kontraktu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary - Wrocław (w Widawa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap IC- Etapy I, II, III” ...

więcej...

Mieszkanie Plus - Katowice

Firma IDS-BUD S.A. w dniu 21 grudnia 2017 r. podpisała kontrakt na Budowę trzech kwartałów budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Górniczego Dorobku w Katowicach ...

więcej...

Gazociąg Tworóg-Kędzierzyn

W dniu 28 grudnia 2017 r. firma IDS- BUD S.A. podpisała umowę na realizację zadania pn.: „Budowa gazociągu Tworóg–Kędzierzyn DN 1000, MOP 8,4 MPa ok. 43,4 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi” ...

więcej...

Rewitalizacja Obszarowa Łódź

W dniu 17.11.2017r., 11.12.2017r., oraz 29.12.2017r. IDS-BUD S.A. podpisała Umowy na realizację Kontraktów dot. Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi ...

więcej...

UKRAINA

Firma IDS- BUD S.A. podpisała w dniu 2 kwietnia 2018 r. w Kijowie umowę dotyczącą wykonania prac projektowych i robót budowlanych dotyczących zadania „Budowa obszaru dla samochodów osobowych i autobusów w punkcie kontroli ruchu drogowego „Krakowiec” ...

więcej...

Oczyszczalnia ścieków - Sierpc

W dniu 17.04.2018 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała kontrakt na realizację zadania: „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu”...

więcej...

Targówek mieszkalny

W dniu 18.04.2018r., IDS-BUD S.A. podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pod nazwą|: „ Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulińskiej” ...

więcej...

Potocka Apartamenty

W dniu 25.04.2018r. firma IDS-BUD S.A. podpisała umowę na realizację inwestycji: Budowa obiektu "Apartamenty Potocka" wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie ...

więcej...

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO

W dniu 23 maja 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy konsorcjum IDS-BUD oraz MAR-BUD Budownictwo a Muzeum Wojska Polskiego na realizację inwestycji „Budowa Muzeum Wojska Polskiego – I etap” na terenie Cytadeli Warszawskiej...

więcej...

Rewitalizacja Centrum Łodzi

IDS-BUD S.A. podpisał kolejne umowy na realizację zadań dot. „Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi”. Zamawiającym jest Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi ...

więcej...

Magistrala wodociągowa

Firma IDS-BUD S.A. podpisała w dniu 24.10.2018 r. umowę na realizację projektu i budowę magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Pasmo Pruszkowskie na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. ...

więcej...

Przepompownia ścieków

W dniu 26.10.2018 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała kontrakt na realizację zadania: „Wykonanie przepompowni ścieków z kanałami tłocznymi i kanalizacji ściekowej wraz z odcinkami sieci w ul. Chlubnej, Skierdowskiej i drogach dojazdowych w Warszawie Dzielnica Białołęka” ...

więcej...

Kanalizacja Bydgoszcz

Bydgoszcz. W dniu 30.10.2018 r. Konsorcjum firm IDS-BUD S.A. oraz DIM CONSTRUCTION Sp. z o.o. podpisało umowę na Zaprojektowanie, wykonanie robót budowlano-montażowych i instalacyjnych oraz przeprowadzenie rozruchu w ramach przedsięwzięcia stanowiących kontrakt o nazwie ...

więcej...

Kolektor Zachodni Warszawa

W dniu 12.12.2018 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała umowę na Budowę kolektora Zachodniego. Inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. ...

więcej...

Składowisko odpadów

W dniu 19.12.2018 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała kontrakt na realizację zadania „Budowa sektora nr 800/3 kwatery składowania odpadów komunalnych dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Szadółkach wraz z placami, drogami i infrastrukturą techniczną” ...

więcej...

MOKOSFERA w Warszawie

IDS-BUD S.A. 20 grudnia 2018 r. podpisał kontrakt na „Budowę zespołu budynków mieszkalnych z usługami, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, elementami małej architektury oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową” ...

więcej...

Oczyszczalnia ścieków Z. Góra

W dniu 21.01.2019 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała umowę na realizację inwestycji „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Zielona Góra w zakresie instalacji fermentacji osadów ściekowych wraz z wykorzystaniem biogazu oraz układem kogeneracji” ...

więcej...

Realizacja: Informatikon