Osiedle w Jaworznie

IDS-BUD podpisał umowę z Polskim Koncernem Energetycznym S.A.na budowę Zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Jaworznie. Realizowany zespół to 130 mieszkań o powierzchni całkowitej 11.269m2 realizowanych w systemie „pod klucz”.Planowane zakończenie inwestycji - kwiecień 2012r.

więcej...

Hipermarket Auchan

IDS-BUD otrzymał zlecenie na budowę Galerii Handlowej w Centrum Handlowym Auchan w Łomiankach.

więcej...

Kanalizacja w Gorzycach

W ramach projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim” nasza spółka wykona kanalizację sanitarną w miejscowości Gorzyczki.

więcej...

Hotel w Łodzi

Budynek Hotelu o zwartej bryle, architekturą bardzo dobrze wpisujący się w stylistykę i klimat ul.Piotrkowskiej w Łodzi. Obiekt z jedną kondygnacją podziemną i siedmioma nadziemnymi.

więcej...

Wodociągi Sochaczew

Dwudziestego czwartego września w sochaczewskim ratuszu podpisano dwie umowy stanowiące milowy krok w rozbudowie miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej. Zawarte tego dnia kontrakty dotyczą...

więcej...

Oczyszczalnia w Łękach

Realizowana oczyszczalnia ścieków stanowić będzie zblokowany obiekt inżynieryjny. Działanie oczyszczalni będzie całkowicie zautomatyzowane i oparte o technologię osadu czynnego.

więcej...

Galeria Vis a Vis

Spółka jako Generalny Wykonawca zbuduje w Radomiu galerię handlową o powierzchni całkowitej 3.815 m2, która spełniać będzie funkcję handlową wzbogaconą o funkcje gastronomiczne i usługowe.

więcej...

Pompownia w Sulejowie

W ramach realizacji programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów , IDS-BUD jako lider konsorcjum podpisał umowę w ramach której wykona...

więcej...

Kanalizacja Golub-Dorzyń

W ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Golubia-Dobrzynia” IDS–Bud jako lider konsorcjum podpisał kontrakt na wykonanie robót budowlano-montażowych dot. Przebudowy i...

więcej...

Kanalizacja w Legionowie

W styczniu 2011 roku, konsorcjum firm na czele którego stoi IDS-BUD, podpisało umowę z Przedsiębiorstwem Wodno-Kanalizacyjnym „Legionowo” Sp. z o.o. na „Modernizację systemu kanalizacyjnego...

więcej...

Estakada w Łomiankach

IDS-BUD Sp. z.o.o. podpisał kontrakt jako Generalny Wykonawca na budowę węzła drogowego na przecięciu drogi krajowej nr 7 Gdańsk-Warszawa z ulicą Brukową w Łomiankach wraz z przebudową infrastruktury technicznej .

więcej...

Realizacja: Informatikon