Auchan

Łomianki


IDS-BUD rozbuduje Centrum Handlowe Auchan Łomianki

IDS-BUD otrzymał zlecenie na budowę Galerii Handlowej w Centrum Handlowym Auchan w Łomiankach. Budowa obiektu B i C – Galeria Handlowa będzie realizowana na terenie budowy Centrum Handlowego Auchan – część A wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Jest to kolejny etap inwestycji obejmujący swym zakresem budowę pasażu handlowego z lokalami handlowymi i usługowymi przeznaczonymi pod wynajem: • średnie powierzchnie handlowe (lokale o powierzchni powyżej 600 m2), przeznaczone dla dużych najemców sieciowych • butiki (lokale o powierzchni poniżej 600 m2), przeznaczone dla drobnych najemców, • strefa food court z przylegającymi do niej restauracjami Zakończenie wszystkich robót budowlanych przewiduje się na 31.01.2013 r. Inwestorem jest Auchan Polska Sp. z o.o.
Realizacja: Informatikon