WODOCIĄGI SOCHACZEW

Sochaczew


IDS-BUD liderem konsorcjum na zadaniach inżynieryjnych w Sochaczewie
Dwudziestego czwartego września w sochaczewskim ratuszu podpisano dwie umowy stanowiące milowy krok w rozbudowie miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej. Zawarte tego dnia kontrakty dotyczą budowy kanalizacji sanitarnej i mają wartość ok 80 mln zł. Przedmiot niniejszych zamówień obejmuje budowę ok. 80 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej. Podstawowe urządzenia projektowanej sieci kanalizacyjnej stanowią kolektory główne, boczne oraz odcinki sieci łączące przyłącza z główną siecią kanalizacyjną, wyposażone w studnie kanalizacyjne, a także rurociągi tłoczne odprowadzające ścieki ciśnieniowo przy wykorzystaniu pompowni. Prace potrwają do grudnia 2013 roku.
Realizacja: Informatikon