KANALIZACJA W GORZYCACH

Gorzyce


IDS-BUD wykona kanalizację sanitarną w gminie Gorzyce w miejscowości Gorzyczki
W ramach projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim” nasza spółka wykona kanalizację sanitarną w miejscowości Gorzyczki. Niniejsze zamówienie stanowi część Projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanego w latach 2007-2013. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej (około 16 km) wraz z robotami towarzyszącymi i odtworzeniem nawierzchni po zakończeniu robót związanych z wykonaniem niniejszego zamówienia. Czas realizacji zamówienia to 27 miesięcy.
Realizacja: Informatikon