OCZYSZCZALNIA W ŁĘKACH

Łęki


IDS-BUD zbuduje oczyszczalnię ścieków w Łękach oraz sieć kanalizacji sanitarnej na terenach miejscowości Bielany i Łęki
Realizowana oczyszczalnia ścieków stanowić będzie zblokowany obiekt inżynieryjny. Działanie oczyszczalni będzie całkowicie zautomatyzowane i oparte o technologię osadu czynnego. Docelowa przepustowość wynosić będzie 600 m3/d (5 227 RLM). Do projektowanej oczyszczalni doprowadzane będą ścieki komunalne dopływające kanalizacją sanitarną. Dodatkowo IDS wykonana na terenie gmin Łęki i Bielany kanalizację ciśnieniową o łącznej długości 34 km wraz z przydomowymi pompowniami ścieków.
Realizacja: Informatikon