POMPOWNIA W SULEJOWIE

Sulejów


Kolejny kontrakt inżynieryjny w portfelu IDS-BUD
W ramach realizacji programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów , IDS-BUD jako lider konsorcjum podpisał umowę w ramach której wykona: Pompownię P 3-S wraz z infrastrukturą towarzyszącą, instalację redukcji azotu i fosforu na oczyszczalni, instalacje technologiczne wód deszczowych w osadniku imhoff na oczyszczalni, czasową technologię wspomagającą oczyszczanie ścieków na istniejącym ciągu technologicznym na oczyszczalni na czas budowy, przebudowę istniejącej pompowni P3, kolektor kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości ok. 9 km wraz z pompownią P2-S i infrastrukturą towarzyszącą.
Realizacja: Informatikon