KANALIZACJA GOLUB - DOBRZYŃ

Golub-Dobrzyń


IDS-BUD rozbuduje oczyszczalnię ścieków i zmodernizuje stację wodociągową w Golubiu-Dobrzyniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą
W ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Golubia-Dobrzynia” IDS–Bud jako lider konsorcjum podpisał kontrakt na wykonanie robót budowlano-montażowych dot. Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków , modernizacji stacji wodociągowej oraz budowy i modernizacji sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Golubiu-Dobrzyniu. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca dodatkowo zaprojektuje i wykona sieć wodociągową i kanalizację sanitarną wraz z przyłączami w Golubiu-Dobrzyniu przy ulicach PTTK i Dworcowej. Całkowita długość modernizowanej i nowobudowanej sieci wodociągowej oraz sanitarno-deszczowej to ponad 17 500 m. Termin wykonania zamówienia: grudzień 2014 r.
Realizacja: Informatikon